Projekty, dotacje

Formularz rekrutacyjny on-line

Obecnie nie prowadzimy naboru.

Projekt "Operacja Kwalifikacja!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH

Obecnie nie prowadzimy naboru.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.