Projekty, dotacje

Formularz rekrutacyjny on-line

Obecnie nie prowadzimy naboru.

Projekt "Operacja Kwalifikacja!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH

UWAGA! Załączniki do formularza rekrutacyjnego oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość wstępnie naliczonych punktów należy składać dopiero na etapie składania wersji papierowych formularza rekrutacyjnego (po mailowym wezwaniu przez Operatora).

Prosimy nie stosować znaków " oraz '

Obecnie nie prowadzimy naboru.

UWAGA! Załączniki do formularza rekrutacyjnego oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość wstępnie naliczonych punktów należy składać dopiero na etapie składania wersji papierowych formularza rekrutacyjnego (po mailowym wezwaniu przez Operatora).

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.