Projekty, dotacje

Operacja Kwalifikacja

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.

Wartość projektu 

9 688 791,94 zł

Kwota dofinansowania 

8 719 912,73 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

01.03.2019 – 31.12.2022

Która firma go realizuje 

Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 31.12.2022 przez min. 970 Uczestników Projektu (330K) spośród 2 423 UP (823K) - os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach projektu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią 2 423 osoby dorosłe (w tym 823 K, co stanowi 34%), które ukończyły 18 rok życia

  • mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski WP, lub
  • spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski, oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie WP
  • oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1 455os. (w tym 495K)) zgodnie z szacowaną strukturą:
    • 320os. powyżej 50 r. ż. (w tym 109K) - stanowiące 22% z 1455 osób
    • 1 135os. o niskich kwalifikacjach (w tym 386K) - stanowiące 78% z 1455 osób

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 

FORMY WSPARCIA:

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

ZASADY REKRUTACJI:

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH:

Aktualizacja z dnia 2019.04.05 - POBIERZ

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data publikacji: 19.04.2019 r. 

Formularz rekrutacyjny

 

AKTUALNOŚCI:

2019.04.19:

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym Biuro Projektu będzie czynne do godziny 12:00. Przy tej okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

2019.04.10:

Rekrutacja do projektu planowana jest na maj 2019r. Dokładna data pierwszego naboru pojawi się na naszej stronie internetowej, w aktualnościach, najszybciej jak będzie to możliwe formalno-prawnie.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

e-mail: ok@cdgpolska.pl 

infolinia informacyjno-rekrutacjna (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30): +48 668 611 170

UWAGA: Zanim do nas zadzwonisz - sprawdź - może ktoś już zadał to pytanie :) NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

 

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH:

Informacja dla Instyucji Szkoleniowych - do pobrania

e-mail dla Instytucji Szkoleniowych: is@cdgpolska.pl 

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW:

Informacja prasowa - do pobrania

e-mail dla mediów: media@cdgpolska.pl 

 

DANE KONTAKOWE:

Główne Biuro Projektu:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa

Punkty konsultacyjne:

powiat łańcucki: Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut

powiat ropczycko-siędziszowski: Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów

powiat dębicki: Urząd Miejski w Pilźnie: Rynek 6, 39-220 Pilzno

powiat leżajski: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.