Ochrona środowiska, efektywność energetyczna

Proces Inwestycyjny OZE

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie realizacją różnorodnych inwestycji w OZE proponujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzania procesów inwestycyjnych związanych z wybraną przez inwestora technologią pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych. Skomplikowany proces inwestycyjny można znacznie uprościć korzystając z doradztwa doświadczonych specjalistów.

Nasze działania w głównej mierze obejmują:

 • przeprowadzenie analizy i zaproponowanie optymalnej lokalizacji dla planowanej inwestycji,
 • udzielanie porad strategicznych i biznesowo-marketingowych, a w szczególności przygotowywanie analizy rentowności, analizy możliwości rozwoju oraz biznesplanu.

Dodatkowo w trakcie całego procesu inwestycyjnego, a także w końcowym etapie jakim jest realizacja inwestycji zapewniamy:

 • obsługę prawną realizowanej inwestycji,
 • sporządzanie wniosków, pism, studiów i opinii prawnych dotyczących postępowania administracyjnego związanego z realizowaną inwestycją oraz z oddaniem wykonanej inwestycji do użytkowania,
 • sporządzanie opinii oraz porad prawnych z zakresu prawa energetycznego,
 • reprezentację Inwestora przed organami administracyjnymi zaangażowanymi w proces inwestycyjny,
 • sporządzanie oraz analizę projektów umów z podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny (tj. wykonawcami robót budowlanych, dostawcami, usługodawcami), w tym także analizę umów kredytowych i umów o dotację,
 • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym przed sądami powszechnymi,
 • sporządzenie wniosków o udzielenie kredytu, dotacji bądź innej formy dofinansowania na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii,
 • reprezentację Inwestora przed innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny (tj. wykonawcami robót budowlanych, usługodawcami, dostawcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi etc.),
 • nadzór oraz koordynację prac prowadzonych przez wszystkie podmioty uczestniczące w realizowanej inwestycji,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlano – montażowymi.

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.