Projekty, dotacje

Projekty inwestycyjne

Chcemy się ciągle rozwijać, dlatego sami wykorzystujemy środki zewnętrzne do finansowania projektów z różnych dziedzin.

WYBRANE PROJEKTY INWESTYCYJNE

Tytuł Projektu     Zwiększenie odporności firmy Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. na czynniki losowe poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w postaci inteligentnego helpdesku
Numer umowy o dofinansowanie           

POIR.06.02.00-18-0135/21-00 z dnia 02.09.2022 r.

Kwota dofinansowania 

237 150,00 PLN

Z jakiego programu jest realizowany

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Okres realizacji

01.03.2022 – 28.02.2023

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Cel Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez zakup usługi programistycznej opracowania inteligentnego helpdesku. 

Tytuł Projektu     Zwiększenie odporności firmy CDG PRO Sp. z o.o. na czynniki losowe poprzez zakup oprogramowania i środków trwałych w celu automatyzacji procesów w dziale szkoleń.
Numer umowy o dofinansowanie           

POIR.06.02.00-18-0136/21-00 z dnia 02.09.2022 r.

Kwota dofinansowania 

224 282,70 pLN

Z jakiego programu jest realizowany

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Okres realizacji

01.03.2022 – 28.02.2023

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez zakup 2 licencji gotowego oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu.

 

 

 

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zmiennopowierzchniowego latawca sportowego typu de-power poprzez budowę nowego obiektu i zakup specjalistycznego wyposażenia.

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.01.04.01-18-0013/16-00

Wartość projektu 

4.025.370,09 zł

Kwota dofinansowania 

2.127.228,07 zł

Z jakiego programu jest realizowany Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Okres realizacji

16.02.2017 - 30.06.2018

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Głównymi celami projektu są:

  1. Wdrożenie jednego innowacyjnego typu produktów do oferty firmy opartego o autorskie rozwiązanie.
  2. Wzmocnienie własnej marki sportowej „CUNA” poprzez wprowadzenie na rynek unikalnych produktów do sportów typu kitesurfing/landkiting/snowkiting opartych na własnych badaniach.
  3. Budowa i wyposażenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

W rezultacie projektu do oferty CDG PRO Sp. z o.o. zostanie wprowadzona jedna innowacja produktowa, stanowiąca wynik prac B+R. Jako rezultat projektu zaplanowano również wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Efektem osiągnięcia planowanych celów będzie dalszy stabilny rozwój firmy w sektorze sportowo-rekreacyjno-turystycznym. Wzrost sprzedaży i potencjału rozwojowego firmy, a co za tym idzie, dalsze działania badawczo-konstrukcyjne prowadzące do nowych rozwiązań funkcjonalno-technicznych latawców sportowych.

 

Numer umowy o dofinansowanie

UDA-RPLD.04.03.00-00-163/10-00 z dnia 30/12/2010, zmieniona aneksem nr UDA-RPLD.04.03.00-00-163/10-01 z dnia 11/06/2012

Wartość projektu 

614.153,00 zł

Kwota dofinansowania 

342.172,84 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne,

Działanie IV.3 e-technologie dla przedsiębiorstw 

Okres realizacji

01.04.2011- 30.09.2012

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Rezultat

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt oraz oprogramowanie w celu utworzenia zintegrowanej platformy e-learningowej  łączącej nauczanie asynchroniczne, synchroniczne i innowacyjny nowy produkt „wirtualne laboratoria”.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie 

UDA-RPLD.03.06.00-00-082/11-00 z dnia 03/07/2012

Wartość projektu 

290.280,00 zł

Kwota dofinansowania 

165.200,00 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ,

Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw 

Okres realizacji

01.07.2012- 31.03.2013

Która firma go realizuje 

CDG PRO SP. z o.o.

Rezultat

W ramach projektu zakupiliśmy specjalistyczne wyposażenie zakładu szwalniczego, co umożliwiło uruchomienie produkcji specjalistycznej odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych.

 

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.