Rozwiązania informacyjno-edukacyjne

Realizacja szkoleń

Realizacja projektów szkoleniowych to skomplikowany proces wymagający wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Nasz potencjał gwarantuje skuteczną realizację wszystkich etapów i komponentów składających się na tego typu zadanie.

 

ETAP 1: Analiza potrzeb i oczekiwań:

Nasza oferta dla tego etapu obejmuje:

 • badania rynku (ilościowe i jakościowe) metodami:

- CATI,

- wywiad kwestionariuszowy,

- wywiad swobodny,

 • analiza danych zastanych;
 • aplikacja do jednostek badawczych celem uzyskania danych niejawnych;
 • stała współpraca z ekspertami merytorycznymi na etapie opracowywania koncepcji edukacyjnej;

Etap ten służy określeniu tego Kto, Kogo, Czego i Jak ma nauczyć, aby osiągnąć Cel edukacyjny.

A wynikiem etapu jest określenie SMARTnego Celu edukacyjnego – wystarczająco Szczegółowego, Mierzalnego, Atrakcyjnego, Realistycznego i Terminowego.

 

ETAP 2: Komplementarne środowisko edukacji:

Ścieżka szkoleń tradycyjnych (stacjonarnych lub wyjazdowych):

Nasza oferta obejmuje:

 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi merytorycznej (kontraktowanie metodyków, trenerów i doradców)
 • zapewnienie sal wykładowych, pracowni technicznych i laboratoriów komputerowych
 • obsługę administracyjną (zapewnienie cateringu, oznakowanie pomieszczeń, prowadzenie kompletnej dokumentacji szkoleniowej)
 • zapewnienie tajności danych osobowych uczestników szkoleń

Ścieżka szkoleń e-learningowych:

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie przez Dydaktyków Medialnych scenariusza szkolenia e-learningowego wraz z doborem odpowiednich form i środków przekazu
 • dobór elementów interakcyjnych (animacje, filmy, testy, ćwiczenia)
 • realizacja udźwiękowienia i filmów instruktażowych
 • udostępnienie gotowej ścieżki szkoleniowej
 • udostępnianie wirtualnych sal szkoleniowych zapewniających szkolenie on-line z trenerem
 • udostępnianie wirtualnych laboratoriów komputerowych umożliwiających naukę oprogramowania komputerowego na komputerze własnym, bez konieczności instalowania oprogramowania
 • zapewnienie bezpieczeństwa i tajności danych osobowych uczestników szkoleń

Połączenie obu ścieżek edukacyjnych – tradycyjnej i e-learningowej – stwarza komplementarne środowisko edukacji zapewniające największą skuteczność dydaktyczną.

 

 

ETAP 3: Ocena efektywności procesu dydaktycznego:

Nasza oferta dla tego etapu obejmuje:

 • prowadzenie badań jakościowych realizowanych usług szkoleniowych
 • badanie poziomu wzrostu wiedzy uczestników szkoleń.

Od nabytej Wiedzy do widocznej Efektywności droga prowadzi przez cyklicznie powtarzalne badania, obserwacje, ankiety i wywiady. Naszym Klientom dajemy pełny obraz tego, jak przekazywana przez nas Wiedza przekłada się na oczekiwane wskaźniki Efektywności.

 

 

DOŚWIADCZENIE

 

 

ZESPÓŁ

Jako organizacja działająca w oparciu o specjalistyczną informację współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi ekspertami z różnych dziedzin nauki i gospodarki oraz z dydaktykami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kontrahentom rzetelnie zrealizowane usługi.

W swoim zespole posiadamy dydaktyków, trenerów, doradców, koordynatorów szkoleń i specjalistów ds. rekrutacji.

Kluczowymi osobami są:

 • Manager ds. relacji biznesowych: odpowiada za nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z Klientami. Nadzoruje realizację usług komercyjnych, organizuje politykę sprzedaży i tworzy strategie cenowe produktów szkoleniowych. Ekonomista. W CDG pracuje od 2009r. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające kompetencje, w tym IPMA D (nr 514/2010), Prince2 Practitioner, MoR, Professional SCRUM Master. Doradca, trener, nauczyciel akademicki z zakresu problematyki zarządzania kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwie mono- i wielokulturowym; adaptacji kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej; różnorodności modeli zarządzania korporacyjnego. 
 • Metodyk nauczania, który odpowiada za planowanie ścieżek szkoleniowych uwzględniających wykorzystanie komplementarne środowisko edukacji. Nadzoruje pracę trenerów. Czuwa nad przestrzeganiem zasad i metod nauczania i uczenia się. Praktyk nauczania sensorycznego, pedagog, trener, mediator, zwolennik szybkiego czytania.
 • Ekspert ds. pozyskiwania i realizacji projektów, który zarządza portfelem  projektów szkoleniowych i nadzoruje pracę poszczególnych koordynatorów projektów, zapewniając najwyższą jakość realizacji. Socjolog. W CDG pracuje od 2008r, a od 2011r. sprawuje funkcje Kierownika Działu Szkoleń (dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami). Doradca - udokumentowane ponad 2000 godzin doradczych dla firm sektora MMŚP.
 • Specjalistę ds. monitoringu i auditingu własnego, który odpowiada za kontrolę finansowo-księgową dokumentów projektu, monitorowanie wskaźników realizacji projektu oraz kontrolowanie ryzyka w Projekcie. Ekonomista, w CDG pracuje do 2010r. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2, a także dyplom ukończenia studiów podyplomowych z Rachunkowości i finansów oraz Zarządzania Projektami badawczymi.
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.