Projekty, dotacje

Projekty Badania + Rozwój

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Numer umowy o dofinansowanie           

UDA-RPPK.01.03.00-18-015/10-00  z dnia 05.09.2011r.

Wartość projektu 

271 952,50

Kwota dofinansowania 

87 485,12

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji  

Okres realizacji

23.05.2011- 30.04.2014

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Rezultat W wyniku realizacji projektu uzyskaliśmy prototyp latawca pociągowego o zmiennej powierzchni nośnej i zoptymalizowanej konstrukcji względem warunków wiatrowych Podkarpacia.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie       

UDA-RPPK.01.03.00-18-076/12-00 z dnia 27.06.2013r.

Wartość projektu 

649 158,90
Kwota dofinansowania 

468 971,44

Z jakiego programu jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji  

Okres realizacji

20.05.2013 do 31.01. 2015r

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Rezultat

Strategicznym celem projektu jest uzyskanie informacji na temat korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie           

UDA-RPPK.01.03.00-18-014/11-00 z dnia 16.08.2012r

Wartość projektu 

1 127 910,00
Kwota dofinansowania 

641 900,00

Z jakiego programu jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji 

Okres realizacji

23.01.2013- 28.06.2013

Która firma go realizuje 

CDG PRO SP. z o.o.

Rezultat W wyniku realizacji projektu stworzyliśmy laboratorium badawcze w strukturze spółki CDG PRO, dzięki czemu mamy możliwość świadczenia usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie           

UDA-RPPK.01.03.00-18-078/12-00 z dnia 27.06.2013r.

Wartość projektu 

645 968,00

Kwota dofinansowania 

488 880,00

Z jakiego programu jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji  

Okres realizacji

27.05.2013- do 31.05. 2015r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO SP. z o.o.

Rezultat Strategicznym celem projektu jest uzyskanie wiedzy i informacji na temat technologii umożliwiających wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie

UDA-RPPK.01.03.00-18-050/13-00 z dnia 12.06.2014r.

Wartość projektu 

382 720,63

Kwota dofinansowania 

250 093,30

Z jakiego programu jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji  

Okres realizacji

31.05.2014- 30.04. 2015r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO SP. z o.o.

Rezultat Projekt zakłada zbadanie szeregu relacji jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi fazami wykorzystania promieniowania słonecznego do celów chłodniczych przy wykorzystaniu różnego rodzaju koncentratorów promieniowania, układów śledzących położenie słońca, dedykowanych odbiorników skoncentrowanego promieniowania – konwertujących to promieniowanie na ciepło oraz układów produkcji chłodu działających na zasadzie chłodziarki absorpcyjnej.

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.