Strefa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bilansowanie energetyczne dla JST

Nasi specjaliści zajmują się sporządzaniem i aktualizacją istniejących Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Obowiązek tworzenia takich projektów nakłada Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) w artykule 18 i 19. Tworzone są one na 15 lat, a następnie aktualizowane co najmniej raz na trzy lata. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa.

Wykonywane przez nas projekty obejmują:

  • ocenę stanu aktualnego wraz z przewidywaniami zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przedsięwzięcia mające na celu racjonalizację użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • sposoby wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw oraz energii, mając na uwadze energię elektryczną i ciepło wytwarzane przez odnawialne źródła energii i kogenerację, a także zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.