Ochrona środowiska, efektywność energetyczna

Programy niskiej emisji

Wykonujemy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, które są elementem wykonawczym Programów Ochrony Środowiska. Na podstawie tychże programów i planów gminy otrzymują środki finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji udzielanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unię Europejską.

W planach tych określone są zadania jakie gmina musi podjąć, aby osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny i energetyczny. Wśród tych działań wyróżnia się m.in.:

  • likwidację lokalnych źródeł ciepła,
  • rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci,
  • zastosowanie kolektorów słonecznych,
  • termomodernizację budynków wielorodzinnych .

Każdy plan przygotowujemy zgodnie z indywidualnymi potrzebami konkretnej gminy. Nasi specjaliści w krótkim czasie są w stanie przeprowadzić kompleksowe przygotowanie i uczestnictwo w zatwierdzaniu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zajmujemy się także opracowaniami aktualizacji do istniejących dokumentów, wsparciem merytorycznym i długofalową współpracą w późniejszym wdrażaniu postanowień planu. 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.