Projekty, dotacje

O nas

Jesteśmy zespołem z ponad 10 letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania i realizacji projektów. Na początku działalności skupialiśmy się głównie na pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych, w tym przedakcesyjnych, na realizację inwestycji dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na zmiany na rynku, wynikające z akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, rozszerzyliśmy ofertę o realizację szkoleń i projektów szkoleniowych.

Sens i główny cel naszej działalności wyznacza satysfakcja Klienta. Realizujemy go kierując się 3 zasadami: fachowością obsługi, terminowością oraz pełnym zaangażowaniem w każdy realizowany projekt. Zapewniamy kompleksową obsługę w każdym obszarze działalności. O skuteczności naszych działań świadczy ilość lojalnych Klientów oraz projektów, które uzyskują dofinansowanie.

 

ZESPÓŁ

Za szeregiem realizacji, które są naszą dumą i wizytówką stoją nasi pracownicy i współpracownicy. Nasz zespół zbudowany jest bardzo starannie.

Członkowie naszego zespołu posiadają nie tylko doświadczenie ale również międzynarodowe certyfikaty w dziedzinie zarządzania projektami. Ponadto w zależności od specyfiki i zakresu projektu powołujemy zespoły ekspertów, w skład których wchodzą specjaliści z różnych dziedzin.

W swoim zespole posiadamy m.in.:

  • Eksperta ds. obsługi inwestora, który osobiście nadzoruje każdy realizowany projekt, zapewniając najwyższą jakość współpracy. Socjolog, od 2002 roku prowadziła własną firmę, by w styczniu 2006 wnieść swoje doświadczenie do CDG Sp. z o.o., gdzie początkowo zajmowała stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Unijnych – odpowiadała za doradztwo przy wyborze źródła finansowania inwestycji oraz negocjacje handlowe z klientami. Od 2009 sprawuje funkcje Kierownika Działu Rozwoju i Innowacji CDG, a od sierpnia 2010 w związku z przekształceniami, spółki CDG PRO. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające kompetencje, w tym IPMA D (nr 175/2011). Doradca (udokumentowane ponad 5000 godzin doradczych dla firm sektora MMŚP) i trener (udokumentowane ponad 1000 godzin trenerskich dla firm sektora MMŚP) z doświadczeniem w projektach ogólnopolskich w zakresie pozyskiwania środków na rozwój firmy, analizy biznesowej przedsiębiorstwa oraz negocjacji i technik sprzedaży.
  • Specjalistę ds. finansowych, który odpowiada za montaż finansowy w opracowywanych projektach inwestycyjnych. Ekonomista. Obecnie jest kluczowym ekspertem firmy OVE ARUP & Partners zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie oceny i wsparcia projektów indykatywnych w Polsce, planowanych na lata 2007-13. Kluczowa specjalizacja, to analizy rozwojowe dla lotnisk. Posiada doświadczenie jako trener, doradca i mentor w projektach realizowanych z udziałem funduszy UE, oraz liczne kompetencje potwierdzone certyfikatami, w tym IPMA D (nr 681/2010).
  • Specjalistę ds. pozyskiwania środków z funduszy pomocowych. Ekonomista z kilkuletnim doświadczeniem, liczne kursy i szkolenia oraz posiadany certyfikat IPMA D (nr 325/2011) owocują bardzo dużym odsetkiem wniosków, które uzyskują dofinansowanie.
  • Eksperta ds. pozyskiwania i realizacji projektów, który zarządza portfelem  projektów szkoleniowych i nadzoruje pracę poszczególnych koordynatorów projektów, zapewniając najwyższą jakość realizacji. Socjolog. W CDG pracuje od 2008r, a od 2011r. sprawuje funkcje Kierownika Działu Szkoleń (dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami). Doradca - udokumentowane ponad 2000 godzin doradczych dla firm sektora MMŚP.
  • Specjalistę ds. monitoringu i auditingu własnego, który odpowiada za kontrolę finansowo-księgową dokumentów projektu, monitorowanie wskaźników realizacji projektu oraz kontrolowanie ryzyka w Projekcie. Ekonomista, w CDG pracuje do 2010r. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2, a także dyplom ukończenia studiów podyplomowych z Rachunkowości i finansów oraz Zarządzania Projektami badawczymi.

Dodatkowo kluczowymi osobami są:

  • Koordynatorzy projektów/zleceń zewnętrznych - posiadają decyzyjność w zakresie zarządzania danym projektem, odpowiadają za stopień realizacji wskaźników założonych do realizacji w ramach projektu/zlecenia, podejmują kluczowe decyzje związane z realizacją projektu, zarządzanie personelem projektowym, realizacją zadań merytorycznych, dokumentacją projektową; współpracują, kontaktują się i raportują do IP, pełnią nadzór nad dokumentacją przed- i poszkoleniową, pełnią obsługę administracyjną, kontrolę zasad i poprawności finansowania i etapów realizacji projektów/zleceń.

  • Specjaliści ds. rozliczeń – odpowiadają za prawidłowość rozliczeń, udzielaną pomoc publiczną/de minimis (jeżeli dotyczy), monitorują stopień realizacji cząstkowych wskaźników realizacji projektu/zlecenia, sporządzają Wnioski Beneficjenta o Płatność (jeżeli dotyczy), analizują ryzyka, monitorują rezultaty, weryfikują wysokość pomocy publicznej/de minimis, raportują do UOKiK.

  • Specjaliści ds. szkoleń – pełnią obsługę administracyjna biura i działań związanych z realizacją szkoleń/doradztwa, pełnią bezpośredni nadzór nad dokumentacją przed- i poszkoleniową, nad przygotowaniem materiałów szkoleniowych/doradczych, mają bezpośredni kontakt z uczestnikami, ewaluacja szkoleń/doradztwa.

  • Specjaliści ds. rekrutacji - rekrutują i kontaktują się z BO, kompletują dokumentację rekrutacyjną (formularze, załączniki) oraz umowy na udzielenie wsparcia.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje, którym zależy na sukcesie opartym na współpracy z godnym zaufania, rzetelnym i fachowym Partnerem.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.