Projekty, dotacje

Projekty szkoleniowo-doradcze

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE to skomplikowany proces wymagający wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Potencjał naszego zespołu gwarantuje skuteczną realizację wszystkie etapów i komponentów składających się na tego typu zadanie.

W ramach zleceń komercyjnych oraz w projektach własnych zapewniamy:

 • badania rynku (ilościowe i jakościowe) metodami:

- CATI,

- wywiad kwestionariuszowy,

- wywiad swobodny,

 • analizę danych zastanych;
 • aplikacje do jednostek badawczych celem uzyskania danych niejawnych;
 • stała współpraca z ekspertami merytorycznymi na etapie opracowywania koncepcji projektu;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej projektu;
 • sporządzanie protestów do Instytucji Pośredniczących, celem skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej;
 • prowadzenie negocjacji z IP na etapie przystąpienia do realizacji projektu;
 • rekrutację personelu;
 • zarządzanie projektem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Instytucją Pośredniczącą;
 • przeprowadzenie auditingu wewnętrznego projektu;
 • rozliczenie projektu (w tym rozliczenie projektu objętego zasadami Pomocy Publicznej);
 • prowadzenie projektu przez kontrolę zewnętrzną.

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.