Projekty, dotacje

Inne

Przygotowanie do wdrożenia Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie

POPW.01.02.00-18-0030/17-00 z dnia 24/11/2017

Wartość projektu 

743.571,90 zł

Kwota dofinansowania 

479.235,00 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP (Etap II)

Okres realizacji

02.10.2017 - 31.03.2019

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Głównym celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opracowanego na I Etapie działania.

Wdrożenie modelu w przedsiębiorstwie spowoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CDG PRO. Zostanie uzyskany dostęp do nowych, zagranicznych rynków zbytu, co w konsekwencji umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie

POPW.01.02.00-18-0091/16-00 z dnia 19/12/2016

Wartość projektu 

38.000,00 zł

Kwota dofinansowania 

24.715,44 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

Okres realizacji

02.11.2016 - 30.04.2017

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Głównym celem projektu, a także jego bezpośrednim efektem, jest opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wdrożenie opracowanego modelu internacjonalizacji, które zaplanowane zostało jako kontynuacja niniejszego projektu, spowoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i uzyskanie dostępu do nowych, zagranicznych rynków zbytu, a w konsekwencji umożliwi jego dalszy rozwój.

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.