Projekty, dotacje

Biuro projektu

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.

Wartość projektu 

15 254 948,94 zł

Kwota dofinansowania 

13 729 454,02 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

01.03.2019 – 30.11.2023 r.

Która firma go realizuje 

Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 30.11.2023 przez min. 1 526 Uczestników Projektu (519 K) spośród 3 815 Uczestników Projektu (1297 K) - os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach projektu.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią 3815 os. (w tym 1297 K, co stanowi 34%), które ukończyły 18 rok życia

 • mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski WP, lub
 • spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski, oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie WP
 • oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej,  tj. 2289 os. (w tym 779K) zgodnie z szacowaną strukturą:
  • 504 os. powyżej 50 r. ż. (w tym 172K) - stanowiące 22% z 2289 osób
  • 1785 os. o niskich kwalifikacjach (w tym 607 K) - stanowiące 78% z 2289 osób

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Formy wsparcia

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

_______________________________________

2023.08.07

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. nasze biuro będzie nieczynne.

 

2023.06.05

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. nasze biuro będzie nieczynne.

 

2023.05.08

Szanowni Państwo,

Informujemy, że punkt konsultacyjny w Nowej Sarzynie został przeniesiony i znajduję się w MGOPS w Nowej Sarzynie Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna pokój 15, tel. 17 717 81 69 w. 17
 

2023.04.27

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. nasze biuro będzie nieczynne.

 

2022.10.28

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 października br. nasze biuro będzie nieczynne.

 

2022.09.30

Szanowni Państwo,

w związku z awarią sieci teleinformatycznej w dniu 30 września br. informujemy, że kontakt telefoniczny i mailowy może być utrudniony.

 

2022.07.28

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29 lipca br. infolinia projektu ,,Operacja Kwalifikacja” będzie nieczynna. Możliwy będzie w tym dniu kontakt wyłącznie drogą mailową: okinfo@cdgpolska.pl

 

2022.06.14

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 17 czerwca br. nasze biuro będzie nieczynne.

 

2022.04.29

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 2 maja br. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2022.02.11

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 11.02.2022 r. wszelkich informacji związanych z projektem „Operacja Kwalifikacja” udzielamy pod numerem infolinii: 663 155 800. Pozostałe numery telefonów: 539 980 666; 668 612 346 i 663 155 600 zostają wyłączone.

 

2022.01.13

Szanowni Państwo,

informujemy iż, w dniach 14.01.2022 r. – 17.01.2022 r.:

 • Biuro Projektu czynne będzie do godz. 15:30
 • infolinia 668 612 346 – będzie nieczynna
 • Infolinia 539 980 666 – będzie nieczynna
 • Infolinia 663 155 800 – będzie nieczynna

 

2021.12.21

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24.12.2021r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.11.30

Szanowni Państwo,

W dniach 01.12. do 03.12.2021r. z powodów technicznych kontakt telefoniczny z Biurem Projektu będzie utrudniony. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

2021.11.10

Szanowni Państwo,

W dniu 15.11.2021r. (poniedziałek) Biuro Projektu czynne będzie do godz. 15:30.

 

2021.11.10

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12.11.2021r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.10.01

Szanowni Państwo,

W dniu 04.10.2021r. (poniedziałek):

 • Biuro Projektu czynne będzie do godz. 15:30.

 

2021.07.30

Szanowni Państwo,

W dniu 02.08.2021r. (poniedziałek) oraz 09.08.2021r. (poniedziałek):

 • Biuro Projektu czynne będzie do godz. 15:30.

 

2021.07.09

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych Biura Projektu:

 • w dniu 12.07.2021r. - Biuro Projektu czynne do 15:30
 • w dniach 12 - 14.07.2021r – infolinia 663 155 800 będzie nieczynna
 • w dniach 15 - 16.07.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne

 

2021.06.18

Szanowni Państwo,

Dla przejrzystości oraz swobody poruszania się po naszej stronie „odświeżyliśmy” jej wygląd dodając sekcje tematyczne – zakładki u góry strony:

 1. Biuro Projektu – informacje o ewentualnych zmianach pracy Biura Projektu
   
 2. Aktualności – krótka wzmianka nawigująca, czyli informacja o każdej publikacji w innej zakładce
   
 3. Rekrutacja – informacje o rekrutacji, o wynikach rekrutacji
   
 4. Formularz rekrutacyjny on-line – w tym miejscu w okresie naboru udostępniony będzie formularz on-line
   
 5. Wnioski rozliczeniowe – informacje dotyczące wniosków rozliczeniowych, terminów, form składania
   
 6. Dokumenty do pobrania – tutaj dostępne są wszystkie wnioski do Operatora i dokumenty aplikacyjne
   
 7. Najczęściej zadawane pytania - zanim do nas zadzwonisz - sprawdź - może ktoś już zadał to pytanie :)
   
 8. Instrukcje wypełniania dokumentów – pomoc w wypełnieniu dokumentów – wzory
 9.  

2021.06.11

Szanowni Państwo,

W dniach 14.06 (poniedziałek) oraz 21.06.2021r. (poniedziałek):

 • Biuro Projektu czynne będzie do godz. 15:30.

 

2021.06.02

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych Biura Projektu:

 • w dniu 04.06.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne
 • 04.06.2021r – 28.06.2021 – infolinia 668 611 170 pozostaje nieczynna, informujemy iż nadal będą funkcjonowały pozostałe infolinie.

Kontakt telefoniczny będzie dostępny pod numerami telefonów:

 • 668 612 346 – w sprawach rekrutacji
 • 539 980 666 – w sprawach rozliczeń
 • 663 155 800 – w sprawach dotyczących podpisywania umów

 

2021.05.07

Szanowni Państwo,

W dniu 10.05.2021r. (poniedziałek):

 • Biuro Projektu czynne będzie do godz. 15:30.
 • Infolinia 668 611 170 – będzie nieczynna
 • Infolinia 668 612 346 – będzie nieczynna

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.05.2021r. Biuro Projejktu będzie nieczynne.

 

2021.04.02

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych Biura Projektu:

 • 6 kwietnia (wtorek) – infolinie 668 611 170 oraz 668 612 346 pozostają nieczynne

 

2021.03.10

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych Biura Projektu:

 • 10-12.03 – infolinia 668 611 170 pozostaje nieczynna
 • 10-12.03 – infolinia 668 612 346 pozostaje nieczynna

 

2021.01.14
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 15 - 18.01 br. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2020.12.23

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że w dniach 24 - 31.12 Biuro Projektu będzie zamknięte.

W związku z tym, że przez ten czas kontakt z nami będzie niemożliwy - dla Państwa wiadomości poniżej przedstawiamy garść planowanych najbliższych „wydarzeń”:

 • od 4 stycznia – znów będziemy służyć pomocą na infoliniach!
 • 11 stycznia – publikacja aktualizacji listy rekrutacyjnej z III tury naboru,
 • Nie później niż 18 stycznia – publikacja WSTĘPNEJ listy rekrutacyjnej z IV tury naboru – 750 Kandydatów otrzyma mailowe zaproszenie do złożenia dokumentów w wersji papierowej - uspokajamy - będą mieli Państwo wystarczająco dużo czasu by skompletować i nadać do nas dokumenty!

Przypominamy, by śledzić skrzynkę e-mail!

Życzymy PIĘKNEGO, PRAWDZIWEGO, RODZINNEGO zbliżającego się Cudownego Czasu!

Do zobaczenia / do usłyszenia w Nowym – oby LEPSZYM Roku 2021r.!

 

2020.12.14

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 15.12.br. (wtorek) Główne Biuro Projektu czynne będzie w godzinach 11:00 – 15:30.

 

2020.11.06

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 09.11. oraz 16.11. br.(poniedziałek) Główne Biuro Projektu czynne będzie do godziny 15.30.

 

2020.10.07

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualnej sytuacji kontaktu oraz załatwiania spraw z Operatorem:

1. WNIOSKI ROZLICZENIOWE:

Od dnia 08.10.2020r. Przyjmowanie wniosków rozliczeniowych zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową. Dochowanie terminu będzie sprawdzane wedle daty NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w terminie określonym w Regulaminie.

W przypadku ewentualnych braków we wnioskach rozliczeniowych otrzymają Państwo e-mail ze wskazanymi brakami. Na ich uzupełnienie będą Państwo mieli 2 dni robocze. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w wyznaczonym terminie.

W kwestii tylko i wyłącznie WNIOSKÓW ROZLICZENIOWYCH Operator uruchomił dodatkową infolinię: 539 980 666, oraz adres e-mail: rozliczenia@cdgpolska.pl

BRAK możliwości umówienia się na osobiste załatwienie tej sprawy.

2. PODPISYWANIE UMÓW:

Każdy Kandydat, którego umowa jest gotowa zostaje zaproszony na jej podpisanie a w zaproszeniu (wiadomość e-mail) dostaje SZCZEGÓŁOWĄ instrukcję.

Obowiązek umówienia się według w/w instrukcji – prosimy sprawdzać skrzynkę e-mail.

OSÓB NIEUMÓWIONYCH NIE PRZYJMUJEMY.

3. INFORMACJA O PROJEKCIE:

Ogólnych informacji o Projekcie nieprzerwanie udzielamy za pomocą:

infolinii:

 • 668 611 170 – Główne Biuro Projektu w Świlczy
 • 668 612 346 – Główne Biuro Projektu w Świlczy
 • 17 225 65 46 – Punkt Konsultacyjny Łańcut
 • 661 578 642 – Punkt Konsultacyjny Ostrów
 • 17 241 31 77 – Punkt Konsultacyjny Nowa Sarzyna
 • 668 612 206 – Punkt Konsultacyjny Pilzno

Ze względu na ogrom połączeń prosimy o cierpliwość - Operator oddzwania na 100% nieodebranych połączeń (max. 1 dzień roboczy)

e-mail:

Ze względu na ogrom wiadomości prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź (max. 3 dni robocze)

4. PUNKTY KONSULTACYJNE W SUBREGIONIE:

1. Punkt Konsultacyjny w Ostrowie - otwarte

2. Punkt Konsultacyjny w Nowej Sarzynie - otwarte

3. Punkt Konsultacyjny w Łańcucie - otwarte

4. Punkt Konsultacyjny Pilzno – zamknięte na kontakt osobisty max. do 31.10.br.

 

2020.09.22:

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że problemy techniczne BUR stosunkowo ustały i udało nam się nadać ID wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych wszystkim z Państwa, którzy podpisali umowy w terminie 04.09 – 22.09 oraz, że wracamy na tor terminowości w ich nadawaniu!

WAŻNE!

W przypadku, gdy ktoś z Państwa dokonał zapisu na usługę rozwojową po podpisaniu umowy w terminie 04.09 – 22.09, bez wykorzystania ID wsparcia (z powodu jego braku – problemy techniczne BUR) dla uniknięcia problemów z rozliczeniem prosimy powiadomienie nas o tym fakcie drogą mailową na adres rozliczenia@cdgpolska.pl , a w wiadomości wpisać:

„ZAPIS NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ BEZ ID WSPARCIA
Data zapisu:
numer usługi:
Imię nazwisko:
Numer formularza rekrutacyjnego:”

Np.:

„ZAPIS NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ BEZ ID WSPARCIA
Data zapisu: 18.09.2020
numer usługi: 2020/08/28/00000/000000
Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Numer Formularza rekrutacyjnego: OK/00/0000”

 

2020.09.08:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poniższej Aktualizacji z dnia 31.08.2020r. niniejszym informujemy, że w związku z pracami nad nową odsłoną Bazy Usług Rozwojowych (BUR) ( https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ ) portal ten był niedostępny od 04.09.2020r. aż do 08.09.2020r., a jako Operator wciąż mamy wiele problemów technicznych z działaniem BUR z profilu Administratora - od nas niezależnych.

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość w kwestii oczekiwania na nadanie ID wsparcia. Ewentualne spory z związane z w/w problemem, będą rozstrzygane oczywiście na korzyść Uczestnika Projektu.

 

2020.08.31:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z pracami informatycznymi, od 4 września od godz. 00:00 do 7 września do godz. 8:30 strona BUR - Bazy Usług Rozwojowych ( https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ ) będzie niedostępna.

Jako Operator zwracamy Państwa uwagę i prosimy o zadbanie o zapisy na usługi rozwojowe odpowiednio wcześnie, tak by mogli dopełnić obowiązków zawartych w umowie dofinansowania usługi rozwojowej w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” tj. zapis na usługę rozwojową najpóźniej 1 dniu szkolenia.

 

2020.08.06

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych spowodowanych okresem urlopowym Pracowników Biura Projektu:

 • 7 sierpnia – Biuro Projektu w Świlczy będzie nieczynne
 • 10 sierpnia – Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do 15.30
 • 10 – 28 sierpnia - infolinia 668 612 346 pozostaje nieczynna
 • 24 sierpnia – 4 września – infolinia 539 980 666 pozostaje nieczynna

 

2020.06.26:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.20r. Biuro Projektu będzie czynne do godz. 15:30.

Infolinia telefoniczna w dniu 29.06.20r. nie będzie czynna - zapytania prosimy kierować na adres e-mail: ok@cdgpolska.pl

 

2020.06.08:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianach organizacyjnych pracy Biura Projektu w najbliższych dniach:

 • 10.06.2020r. (środa) – infolinia telefoniczna 539 980 666 nieczynna
 • 11.06.2020r. (czwartek) – Biuro Projektu nieczynne
 • 12.06.2020r. (piątek) – Biuro Projektu nieczynne
 • 15 i 16.06.2020r. (poniedziałek, wtorek) – infolinia telefoniczna 539 980 666 nieczynna, oraz brak możliwości umówienia się na wizytę w Biurze Projektu.

 

2020.03.11:

UWAGA!
W ślad za ruchami władz Państwa oraz nadrzędnych Operatorowi Urzędów w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem epidemiologicznym Operator podjął decyzję o zamknięciu na kontakt bezpośredni Biura Projektu oraz Punktów Konsultacyjnych w subregionie z dniem 11.03.2020r. (do odwołania)

Zmiany organizacyjne Projektu „OPERACJA KWALIFIKACJA!”:

1. OCENA FORMALNA – PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z III TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

W związku z trwającą oceną formalną III tury naboru rekrutacyjnego informujemy, że przyjmowanie formularzy w wersji papierowej zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową, a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 17.03.2020r. (liczy się data stempla).

W przypadku ewentualnych braków w formularzu rekrutacyjnym otrzymają Państwo e-mail ze wskazanymi brakami. Na ich uzupełnienie będą mieli Państwo 2 dni robocze. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w wyznaczonym terminie.


W kwestii OCENY FORMALNEJ Operator uruchomił dodatkową infolinię:
668 612 346

 

2. WNIOSKI ROZLICZENIOWE Z I / II TURY NABORU REKRUTACYJNEGO 

Przyjmowanie wniosków rozliczeniowych zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w terminie określonym w Regulaminie.

W przypadku ewentualnych braków we wnioskach rozliczeniowych otrzymają Państwo e-mail ze wskazanymi brakami. Na ich uzupełnienie będą Państwo mieli 2 dni robocze. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w wyznaczonym terminie.

W kwestii WNIOSKÓW ROZLICZENIOWYCH Operator uruchomił dodatkową infolinię:
539 980 666

 

3. INFORMACJA O PROJEKCIE:

Ogólnych informacji o Projekcie nieprzerwanie udzielamy za pomocą infolinii:
668 611 170

 

 

2020.03.06:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.03.2020r. (poniedziałek):

 • Główne Biuro Projektu w Świlczy czynne będzie w godzinach 10:00 – 18:00, lecz planuje przerwy w pracy w godzinach 13:00 – 13:15 oraz 16:00 – 16:15
 • Punkt Konsultacyjny w Pilznie czynny​ będzie w godzinach 7:30 - 17:00

 

2020.02.20:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2020r. (piątek):

 • Punkty Konsultacyjne w subregionie (Łańcut, Ostrów, Nowa Sarzyna oraz Pilzno) będą nieczynne,
 • Główne Biuro Projektu w Świlczy oraz informacja telefoniczna otwarte będą dla Państwa jedynie w godzinach 7:30 – 9:30.

W dniu 25.02.2020r. (wtorek) Punkt Konsultacyjny w Łańcucie czynny bedzie w godzinach: 7:00 - 9:00 oraz 12:00 - 15:00.

 

2020.02.17:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17.02.2020r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 17:00.

 

2020.02.10:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10.02.2020r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

 

2020.02.03:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2020r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

 

2020.01.08:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 08 – 16.01.2020r. infolinia telefoniczna Głównego Biura Projektu będzie wyłączona.

Trwa proces podpisywania umów – zidentyfikowaliśmy, że zdecydowana większość Państwa pytań dotyczy kwestii, które zostały szczegółowo opisane w wiadomościach jakie zostały do Państwa (osób zakwalifikowanych) rozesłane drogą mailową w związku z zaproszeniem do podpisania umowy – zwracamy się z uprzejmą prośbą o uważne przeczytanie tej wiadomości.

 

2019.12.30:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że:

 • w dniach 02-03.01.2020r. Punkt Konsultacyjny w Pilźnie będzie nieczynny,
 • dnia 03.01.2020r Punkt Konsultacyjny w Nowej Sarzynie będzie nieczynny.

 

2019.12.20:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 23.12. – 31.12.2019r. zarówno Biuro Projektu w Świlczy jak i wszystkie punkty konsultacyjne w subregionie (Łańcut, Ostrów, Nowa Sarzyna oraz Pilzno) będą nieczynne.

Do zobaczenia w Nowym Roku - oby był to rok pełen wspaniałych chwil, przepełnionych szczęściem, radością, miłością oraz uczuciem spełnienia!

 

2019.12.17:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18.12.2019r. Punkt Konsultacyjny w Ostrowie (Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) będzie nieczynny.

 

2019.12.16:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2019r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

 

2019.12.09:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.12.2019r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

 

2019.12.05:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.12.2019r. Punkt Konsultacyjny w Ostrowie (Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) będzie czynny do godziny 12:00.

 

2019.11.20:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 20.11 oraz 21.11.2019r. informacja telefoniczna do Punktu Konsultacyjnego w Pilźnie (Urząd Miejski w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno) jest NIECZYNNA z powodów technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2019.10.31:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2019r. Punkt Konsultacyjny w Pilźnie (Urząd Miejski w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno) będzie czynny do godziny 13:00.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy i jednocześnie przypominamy, że Kandydaci, którzy planowali dzisiaj dostarczyć do w/w Punktu formularz rekrutacyjny lub którym termin na uzupełnienia formularza rekrutacyjnego został wyznaczony właśnie na dzień 31.10.2019 r. formalności tych mogą dopełnić także w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w pozostałych Punktach konsultacyjnych:

 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

 

2019.10.14:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.10.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do 15.30. 

 

2019.10.07:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.10.2019r. Punkt Konsultacyjny w Pilźnie (Urząd Miejski w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno) będzie czynny do godziny 11:30.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy i jednocześnie przypominamy, że Kandydaci, którym termin na uzupełnienia formularza rekrutacyjnego został wyznaczony właśnie na dzień 08.10.2019r formalności tych mogą dopełnić także w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w pozostałych Punktach konsultacyjnych:

 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

 

2019.09.16:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

 

2019.09.02:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

 

2019.08.14:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2019.05.10:

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 • z uwagi na prowadzony nabór formularzy rekrutacyjnych, w poniedziałek, tj. 13.05 oraz w poniedziałek, tj. 20.05 biuro projektu w Świlczy czynne będzie od godziny 7:30 do godziny 18:00
 • w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy regulamin rekrutacji (zmiana dotyczy §7 pkt.1, 2). Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w sekcji "Dokumenty aplikacyjny" niniejszej strony.

 

2019.04.19:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym Biuro Projektu będzie czynne do godziny 12:00. Przy tej okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

 

2019.04.16:

Szanowni Państwo,

przepraszamy za przedłużającą się procedurę uruchomienia projektu „Operacja kwalifikacja”, w tym w szczególności za opóźnienia związanie z publikacją regulaminu oraz dokumentów rekrutacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że opóźnienia są spowodowane faktem, iż staramy się zapewnić jasne, klarowne i przejrzyste zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Jesteśmy zdania, że wszelkie problematyczne i budzące wątpliwości kwestie należy rozwiązać zanim rekrutacja się rozpocznie, aby w rezultacie przebiegła ona sprawnie i aby umożliwić większej liczbie Kandydatów szybsze zakwalifikowanie się do projektu, a co za tym idzie przyspieszenie czasu realizacji Usługi Rozwojowej i uzyskiwania kwalifikacji.

W tym celu konsultowaliśmy, m.in. kwestię sposobów finansowania Usług Rozwojowych w ramach Projektu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej, nadzorującej pracę Operatora, tj. Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

INFORMACJA DO POBRANIA

 

______________________________________________________

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

e-mail rekrutacyjny: ok@cdgpolska.pl 

infolinia informacyjno-rekrutacyjna (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30): +48 668 611 170

UWAGA: Zanim do nas zadzwonisz - sprawdź - może ktoś już zadał to pytanie :) NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Listę pytań i odpowiedzi aktualizujemy na bieżąco, więc sprawdzaj je systematycznie.

e-mail pomocy technicznej: helpdesk@cdgpolska.pl 

e-mail do procedury weryfikacji ceny rynkowej: audyt@cdgpolska.pl

 

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH:

Informacja dla Instyucji Szkoleniowych - do pobrania

e-mail dla Instytucji Szkoleniowych: is@cdgpolska.pl 

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW:

Informacja prasowa - do pobrania

e-mail dla mediów: media@cdgpolska.pl 

DANE KONTAKTOWE:

Główne Biuro Projektu:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa

Tel. 663 155 800

Godziny pracy: pon: 10:00 - 18:00, wt - pt: 7:30 - 15:30

Punkty konsultacyjne:

powiat łańcucki: Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, tel. 17 225 65 46, godz. pracy: 7:00 - 15:00

powiat ropczycko-siędziszowski: Gmina Ostrów: Ostrów 225, 39-103 Ostrów, tel. 661 578 642, godz. pracy: Pn: 8:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:30 - 15:30

powiat dębicki: Gmina Pilzno: Urząd Miejski w Pilźnie: Rynek 6, 39-220 Pilzno, tel. 668 612 206, godz. pracy: 7:30 - 15:30

powiat leżajski: Gmina Nowa Sarzyna: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna pokój 15, tel. 17 717 81 69 w. 17, godz. pracy: 7:30 - 15:30

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.