Sport

Aktualności

Zapytanie ofertowe - „Internacjonalizacja MŚP”

05.05.2016 r.

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I [Opracowanie Modelu Biznesowego] (zwany dalej: „Projektem”).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.