Projekty, dotacje

Weź kwalifikacje w swoje ręce!

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0039/17 z dnia 28/12/2017

Wartość projektu 

3 626 307,65 zł

Kwota dofinansowania 

3 263 676,88 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

od: 2018-07-02 do: 2019-08-31

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji 904 (13K) os. dorosłych, w szczególności osób mogących wykorzystać zdobyte w ramach projektu kwalifikacje na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców WP, zamieszkujących teren woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie, przez co najmniej 507 (7K) z nich, stosownych, wymaganych specyfiką zawodu, uprawnień do 31.08.2019.

UWAGA!

Informacja telefoniczna nie jest czynna. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl.

 

GRUPA DOCELOWA:

904 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osób mogących wykorzystać zdobyte w ramach projektu kwalifikacje na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz osób starszych i/lub o niskich kwalifikacjach (stanowiących co najmniej 60% ogółu grupy docelowej).

 

REALIZACJA PROJEKTU

Liczba uczestników projektu: 904

Liczba osoboszkoleń: 1 514

Planowany okres realizacji kursów: cyklicznie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.

Kursy kwalifikacyjne i wymagany wkład własny:

 1. (P) Kurs pilarza (166 zł/os)
 2. (HDS) Obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS (110 zł/os)
 3. (PRS) Obsługa podestów ruchomych samojezdnych (100 zł/os)
 4. (C) Prawo jazdy kat. C (262 zł/os)
 5. (C+E) Prawo jazdy kat. C+E (258 zł/os)
 6. (D) Prawo jazdy kat. D (338 zł/os)
 7. (KD) Kwalifikacja wstępna przyśpieszona D (358 zł/os)
 8. (US) Uprawnienia stermotorzysty (115,23 zł/os)

 

REKRUTACJA

 1. Przyjmowanie zgłoszeń

Podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Projektu. Rekrutacja jest ciągła i trwa do czerwca 2019r., z zastrzeżeniem limitu miejsc na każdy kurs.

 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie rekrutacji. Utworzone listy rankingowe i rezerwowe będą uwzględniać kryteria premiowane i pomocnicze.

 1. Poinformowanie kandydatów o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (telefonicznie i/lub mailowo)

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Zanim wypełnisz dokumenty rekrutacyjne- zapoznaj się z poniższymi informacjami:

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ DEGURBA

WYCIĄG PŁYWANIA - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Dzięki nim zaoszczędzisz czas swój i nasz :) 

I pamiętaj - należy parafować strony formularza, regulaminu i kwestionariusza!

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie POBIERZ
 2. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do Regulaminu POBIERZ
 3. Kwestionariusz oceny stanu zdrowia – załącznik nr 1 do Formularza POBIERZ
 4. Wyciąg z pływania dla służb podległych pod MSWiA – wyłącznie dla kursu "Uprawnienia Stermotorzysty" POBIERZ

Uczestnikami projektu zostaną kandydaci, którzy spełnią kryteria zawarte w § 6 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona.

 

LISTY RANKINGOWE:

2018.08 Lista zakwalifikowanych

2018.08 Lista rezerwowa

2018.09 Lista zakwalifikowanych

2018.09 Lista rezerwowa

Szanowni Państwo!

Informujemy, że osoby, które zakwalifikowały się do UDZIAŁU W PROJEKCIE (czyli osoby, które spełniły wszystkie kryteria rekrutacyjne) zostają informowane poprzez SMS i wraz z instrukcją postępowania. 

Osoby, które zostały zakwalifikowane na Listę rankingową z września otrzymają informację drogą SMS do 09.11.2018 r.

Osoby, które zostały zakwalifikowane na Listę REZERWOWĄ z września otrzymają informację drogą SMS do 16.11.2018 r.

Osoby, które nie otrzymają SMSa oznacza, że nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, tj. nie spełniły kryteriów. Jeżeli osoby takie będą chciały dowiedzieć się więcej, proszę kierować pytania na adres mailowy rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl i cierpliwie oczekiwać na odpowiedź. Osoby te będą informowane w ostatniej kolejności. 

W przypadku zwolnienia się miejsc na poszczególne kursy, osoby będą na bieżącą informowane o możliwości uczestnictwa.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA dla osób zakwalifikowanych do projektu:

1. Wpłać (wyłącznie przelewem!) wkład własny zgodnie z § 6 Regulaminu rekrutacji i otrzymanym sms. Wpłać wkład na ten kurs, na który zostałeś /-łaś zakwalifikowane /-a. 

2. Wyślij potwierdzenie przelewu na adres: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl lub dostarcz je osobiście do Biura Projektu.

3. Oczekuj na zakwalifikowanie do konkretnych kursów.

4. Oczekuj na informację o terminach i miejscu realizacji konkretnego kursu. Kursy będą realizowane cyklicznie do końca czerwca 2019r. 

5. Jeśli nie będziesz mógł / mogła uczestniczyć w danym miejscu/terminie - zaproponujemy Ci inne miejsce i inny termin. Nie martw się, Twój wkład własny nie przepadnie. Jeśli żaden termin/miejsce nie będzie Ci odpowiadał i złożysz rezygnację na piśmie z własnoręcznym podpisem(przed rozpoczęciem kursu), to zwrócimy Ci wkład własny i wykreślimy z osób chętnych na dany kurs.

 

DANE KONTAKOWE:

Zanim się z nami skontaktujesz zapoznaj się z dokumentem NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

 

Biuro Projektu:

CDG PRO Sp. z o.o.

36-072 Świlcza 145B

Adres e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.