Projekty, dotacje

Weź kwalifikacje w swoje ręce!

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0039/17 z dnia 28/12/2017

Wartość projektu 

3 626 307,65 zł

Kwota dofinansowania 

3 263 676,88 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

od: 2018-07-02 do: 2019-08-31

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji 904 (13K) os. dorosłych, w szczególności osób mogących wykorzystać zdobyte w ramach projektu kwalifikacje na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców WP, zamieszkujących teren woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie, przez co najmniej 507 (7K) z nich, stosownych, wymaganych specyfiką zawodu, uprawnień do 31.08.2019.

Jeżeli brałeś /-łaś udział w kursie w ramach projektu i potrzebujesz skontaktować się z nami, a nie z Ośrodkiem Szkolenia, który realizował Twój kurs, to zapraszamy do siedziby w Świlczy 145b, 36-072 Świlcza.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a udziałem w kolejnym projekcie to zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.cdgpolska.pl, gdzie znajdziesz informacje o aktualnych możliwościach dofinansowania oraz dane kontaktowe.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.