Projekty, dotacje

Informacje uTajnione

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.03.00-18-0146/20-00  zawarta w dniu 21.07.2020r.

Wartość projektu 

1 037 500,00 zł

Kwota dofinansowania 

933 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 881 875,00 zł
Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Okres realizacji

od 02.11.2020r. do 31.12.2021r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji cyfrowych przez min. 188 z 250 osób powyżej 25 roku życia z woj. podkarpackiego poprzez uczestnictwo w szkoleniach kwalifikacyjnych lub kompetencyjnych TIK zakończonych egzaminami, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji cyfrowych do 31.12.2021r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN:

Dokumenty rekrutacyjne:

- wypełniane przez kandydatów:

- wypełniane przez pracowników biura projektu:

Dokumenty uczestnictwa w projekcie – forma zdalna (obowiązujące od 22.03.2021r. do odwołania okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz okresu obowiązywania stanu epidemii):

 

Dokumenty uczestnictwa w projekcie – forma stacjonarna (będą obowiązywać po odwołania okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz okresu obowiązywania stanu epidemii):

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA:

 

ARCHIWUM:

 

________________________________________________________________________________________________________________________
 

AKTUALNOŚCI:

2021.10.11

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż, w dniach 25.10.2021 – 29.10.2021 będzie prowadzony IV nabór do Projektu informacje uTajnione:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć osobiście w Biurze Projektu w wyznaczonych dniach naboru w godzinach od 7.30 - 11.30 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru w wyznaczonych dniach naboru (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) na adres biura projektu, tj. CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145 B.

Jedna osoba może złożyć/przesłać wyłącznie jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących w IV naborze składają się:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Załącznik nr 1 - test wstępny
  • Załącznik nr 2 - potwierdzenie odmowy podania danych wrażliwych (jeśli dotyczy)
  • Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie wyboru formy kształcenia
  • Oraz inne dokumenty stanowiące źródło weryfikacji kwalifikowalności kandydata/tki do Projektu np. orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA" powyżej.

 

2021.09.06

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 21.09.2021 - 27.09.2021 będzie prowadzony III nabór do Projektu informacje uTajnione:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć osobiście w Biurze Projektu w wyznaczonych dniach naboru w godzinach od 7.30 - 11.30 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru w wyznaczonych dniach naboru (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) na adres biura projektu, tj. CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145 B.

Jedna osoba może złożyć/przesłać wyłącznie jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących w III naborze składają się:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Załącznik nr 1 - test wstępny
  • Załącznik nr 2 - potwierdzenie odmowy podania danych wrażliwych (jeśli dotyczy)
  • Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie wyboru formy kształcenia
  • Oraz inne dokumenty stanowiące źródło weryfikacji kwalifikowalności kandydata/tki do Projektu np. orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA" powyżej.
 

2021.06.07

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 21.06.2021 - 25.06.2021 będzie prowadzony II nabór do Projektu informacje uTajnione:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć osobiście, pojedynczo w Biurze Projektu w wyznaczonych dniach naboru w godzinach od 7.30 - 11.30 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru w wyznaczonych dniach naboru (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) na adres biura projektu, tj. CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145 B.

Jedna osoba może złożyć/przesłać wyłącznie jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych.

 

2021.06.02

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.06.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

13.05.2021

Szanowni Państwo,

na podstawie § 7 pkt 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do projektu Informacje uTajnione niniejszym ogłaszamy:

Listę osób zakwalifikowanych do Projektu „Informacje uTajnione!”

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista nie zawiera imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, nadany w procesie rekrutacji.

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.05.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.03.23

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 06.04.2021-12.04.2021 będzie prowadzony nabór do Projektu informacje uTajnione:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć osobiście, pojedynczo w Biurze Projektu w wyznaczonych dniach naboru w godzinach od 7.30 - 11.30 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru w wyznaczonych dniach naboru (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) na adres biura projektu, tj. CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145 B.

Jedna osoba może złożyć/przesłać wyłącznie jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych.

 

~~~

BIURO PROJEKTU:

CDG PRO Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

Czynne w dni robocze od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 11:30

e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

tikrekrutacja@cdgpro.pl

tel: +48 663 155 600

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt”.

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.