Projekty, dotacje

Informacje uTajnione

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.03.00-18-0146/20-00  zawarta w dniu 21.07.2020r.

Wartość projektu 

1 037 500,00 zł

Kwota dofinansowania 

933 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 881 875,00 zł
Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Okres realizacji

od 02.11.2020r. do 31.12.2021r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji cyfrowych przez min. 188 z 250 osób powyżej 25 roku życia z woj. podkarpackiego poprzez uczestnictwo w szkoleniach kwalifikacyjnych lub kompetencyjnych TIK zakończonych egzaminami, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji cyfrowych do 31.12.2021r.

 

REKRUTACJA:

1 termin naboru do projektu odbędzie się w dni robocze od 6 do 12 kwietnia 2021r. w godzinach 7:30 – 11:30

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (opublikowane 22.03.2021r.):

Obowiązujący regulamin:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

- wypełniane przez kandydatów:

 

- wypełniane przez pracowników biura projektu:

 

Dokumenty uczestnictwa w projekcie – forma zdalna (obowiązujące od 22.03.2021r. do odwołania okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz okresu obowiązywania stanu epidemii):

 

Dokumenty uczestnictwa w projekcie – forma stacjonarna (będą obowiązywać po odwołania okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz okresu obowiązywania stanu epidemii):

 

BIURO PROJEKTU:

CDG PRO Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

Czynne w dni robocze od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 11:30

e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

tel: 607 045 700

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt”.

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.