Projekty, dotacje

Umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne w pracy zawodowej

Numer umowy o dofinansowanie

WER19SZA0017 zawarta w dniu 22.10.2020r.

Wartość grantu

544 566,75 zł (w tym 513 471,99 zł stanowi wkład UE)

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji

od 01.04.2021r. do 30.04.2022r.

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Wypracowanie i wdrożenie do 2022-04-30 modelu wykorzystania wirtualnej przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej pozaformalnemu i nieformalnemu kształceniu pracujących osób dorosłych (powyżej 25. roku życia) o niskich umiejętnościach podstawowych, tj. takich, które posiadają podstawowe umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji w celu przeciwdziałania brakowi zainteresowania nauką w dorosłym życiu i w celu tworzenia możliwości kształcenia i uczenia się. 

Cele szczegółowe:

1) Opracowywanie, przekazywanie i testowanie innowacyjnej metodyki kształcenia osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych

2) Promowanie partnerskiego uczenia się oraz wymianę doświadcze (funkcje społeczne).

 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Innowacyjna metodyka kształcenia osób dorosłych w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych, mająca na celu przeciwdziałanie brakowi zainteresowania nauką w dorosłym życiu oraz tworzenie możliwości kształcenia i uczenia się osób powyżej 25 roku życia - pracujących, a w konsekwencji:

 • zdobycie kompetencji cyfrowych
 • swoboda obsługi urządzeń elektronicznych
 • zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia
 • motywacja do dalszej nauki
 • możliwości utrzymywania relacji społecznych poprzez umiejętne i świadome użytkowanie massmediów, komunikatory

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową stanowi 100 osób spełniających wszystkie poniższej warunki:

 • powyżej 25 roku życia;
 • o niskich umiejętnościach podstawowych (nie wyższych niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji);
 • pracujących (zwłaszcza w MŚP);
 • zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. Podkarpackiego;
 • zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

 

ETAPY I ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Rekrutacja będzie prowadzona od 01.04.2021 r. w sposób ciągły, aż do pozyskania 120 osób. W razie wpływu większej ilość zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, z której (gdy zaistnieje taka potrzeba) dobierani będą Uczestnicy.

Zgłoszenia do projektu:
Przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką:

 1. Osobiście w Biurze Projektu
 2. Drogą pocztową
 3. Za pośrednictwem nieformalnych partnerów projektu (już wkrótce!)


Kryteria rekrutacji:

Formalne (łączne spełnianie poniższych punktów):

 • przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 • osoba wpisująca się w Grupę Docelową Projektu

Pomocnicze/uzupełniające:

 • Kolejność zgłoszeń – każdemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie rozstrzygający w przypadku jeśli dwie lub więcej osób będzie posiadało tę samą liczbę punktów, a liczba miejsc w projekcie się skończy. 
   

Formularze rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu - formularz rekrutacyjny

Zał. 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

Zał. 3 do Regulaminu - deklaracja udziału

 

*Rekrutacja prowadzona z zachowaniem polityki równości szans - równy dostęp do projektu, brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie.

RAMOWY HARMONOGRAM MODELU WSPARCIA

 

AKTUALNOŚCI:

2022.02.15

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Jawornik Polski - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Jawornik Polski - zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na bieżąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - JAWORNIK POLSKI - Gr. 10

 

2022.02.10

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Rzeszów - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Rzeszów - zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na bieżąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - RZESZÓW - Gr. 6

HARMONOGRAM WSPARCIA - RZESZÓW - Gr. 7

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Jarosław - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Jarosław - zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na bieżąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - JAROSŁAW - Gr. 8

HARMONOGRAM WSPARCIA - JAROSŁAW - Gr. 9

 

2022.01.13

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Tyczyn - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Tyczyn - zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na bieżąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - TYCZYN - Gr. 4

HARMONOGRAM WSPARCIA - TYCZYN - Gr. 5

 

2021.12.27

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Rzeszów - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Rzeszów - zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na bieżąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - RZESZÓW - Gr. 1

HARMONOGRAM WSPARCIA - RZESZÓW - Gr. 2

HARMONOGRAM WSPARCIA - RZESZÓW - Gr. 3

 

2021.12.21

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24.12.2021r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.11.30

Szanowni Państwo,

W dniach 01.12. do 03.12.2021r. z powodów technicznych kontakt telefoniczny z Biurem Projektu będzie utrudniony. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

2021.11.10

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12.11.2021r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.06.02

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.06.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.05.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne

 

~~~

GŁÓWNE BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

tel. 665 322 180, e-mail: szansa25@cdgpolska.pl

czynne w godzinach: 7:30 – 15:30

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt”.

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.