Strefa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ekofizjograficzna, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Wykonujemy opracowania ekofizjograficzne na potrzeby gmin, które nie mają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na terenach, gdzie taki plan wymaga wprowadzenia zmian. Opracowanie ekofizjograficzne rozpoczyna procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i projektu wspomnianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do SEKCJI Ochrona środowiska, aby poznać więcej szczegółów.

Mamy nadzieję, że poziom wiedzy, doświadczenia i jakość usług przekona Państwa do współpracy z nami.

Zapraszamy!

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.