Strefa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Aktualności

Niska emisja

14.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych. 

Jeśli w nowej perspektywie finansowej Państwa Gmina będzie zainteresowana uzyskaniem dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów ergooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne), zachęcamy do kontaktu z nami, w celu wykonania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ponizej link do bazy wiedzy dotyczącej niskiej emisji, 

http://misja-emisja.pl/knowledgebase/niska-emisja-niska-swiadomosc/

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.