Sport

Aktualności

Informacja o wyborze wykonawcy – „Internacjonalizacja MŚP”

19.05.2016 r.

Firma CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I [Opracowanie Modelu Biznesowego] zostało zakończone.

Informacja o wyborze wykonawcy.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.