Sport

Aktualności

Informacja o realizacji projektu

20.12.2016 r.

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, pn. „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Sp. z o.o.”.

Głównym celem projektu, a także jego bezpośrednim efektem, jest opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wdrożenie opracowanego modelu internacjonalizacji, które zaplanowane zostało jako kontynuacja niniejszego projektu, spowoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i uzyskanie dostępu do nowych, zagranicznych rynków zbytu, a w konsekwencji umożliwi jego dalszy rozwój.

Całkowita wartość projektu: 38 000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 30 894,31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 24 715,44 PLN

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 02.11.2016 r. do 30.04.2017 r.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.