Projekty, dotacje

Zdobądź kwalifikacje Ratownika!

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0033/16 z dnia 29/05/2017

Wartość projektu 

1 915 920,00 zł

Kwota dofinansowania 

1 724 328,00 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

2017-03-01 - 2018-06-30

Która firma go realizuje 

Lider: CDG PRO Sp. z o.o.

Partner: Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji 1080 (38K, 1042M) osób dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo w Kwalifikowanych Kursach Pierwszej Pomocy, umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego Ratownika w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do 30.06.2018

 

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.