Projekty, dotacje

Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.07.03.00-18-0088/19-00  zawarta w dniu 20.04.2020r.

Wartość projektu 

5 159 433,60 zł

Kwota dofinansowania 

4 993 661,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich 4 385 518,56 zł
Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Okres realizacji

01.02.2020r.  31.12.2021r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Do 31.12.2021r. zwiększenie o 80 liczby nowopowstałych przedsiębiorstw w województwie oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej 96 osób (49k, 47M) bezrobotnych, biernych zawodowo lub pracujących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  w wieku 30 lat i więcej z województwa podkarpackiego.

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Rekrutacja
  2. Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (96 osób; 4 dni x 8h)
  3. Nabór i ocena biznesplanów
  4. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (80 osób; 23 050,00 zł/os)
  5. Wsparcie pomostowe (80 osób; od 6 do 12 miesięcy x 2 600,00 zł)
  6. Kontrole prowadzenia działalności gospodarczej

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny z załącznikami zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu wraz z informacją o terminie 1 naboru. W ramach projektu przewidywane są minimum 3 cykle naboru w 2020 roku.

BIURO PROJEKTU:

CDG PRO Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

Czynne w dni robocze od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 11:30

e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

tel: 607 045 700 - w dniach 01.06 - 03.06.20 infolinia telefoniczna będzie nieczynna

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obsługujących ich pracowników biuro projektu jest zamknięte na kontakt osobisty do odwołania.

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.