Projekty, dotacje

Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.07.03.00-18-0088/19-00  zawarta w dniu 20.04.2020r.

Wartość projektu 

5 159 433,60 zł

Kwota dofinansowania 

4 993 661,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich 4 385 518,56 zł
Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Okres realizacji

od 01.02.2020r. do 31.12.2021r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Do 31.12.2021r. zwiększenie o 80 liczby nowopowstałych przedsiębiorstw w województwie oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej 96 osób (49k, 47M) bezrobotnych, biernych zawodowo lub pracujących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  w wieku 30 lat i więcej z województwa podkarpackiego.

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Rekrutacja - rekrutacja do projektu została zakończona
  2. Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (96 osób; 4 dni x 8h)
  3. Nabór i ocena biznesplanów
  4. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (80 osób; 23 050,00 zł/os)
  5. Wsparcie pomostowe (80 osób; od 6 do 12 miesięcy x 2 600,00 zł)
  6. Kontrole prowadzenia działalności gospodarczej

REKRUTACJA - I Etap (2 NABÓR)

 – złożenie dokumentów rekrutacyjnych - 2 tura naboru została zakończona 25 września 2020r.

Lista najczęściej popełnianych błędów w dokumentach rekrutacyjnych

- ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 2 turze naboru 

Lista dokumentów rekrutacyjnych spełniających wymagania formalne

Lista dokumentów rekrutacyjnych niespełniających wymagań formalnych

- trwa ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 2 turze naboru

 

REKRUTACJA - I Etap (1 NABÓR)

- złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 1 tura naboru została zakończona 7 lipca 2020r.

- ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 1 turze naboru 

Lista dokumentów rekrutacyjnych spełniających wymagania formalne

Lista dokumentów rekrutacyjnych niespełniających wymagań formalnych

- ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 1 turze naboru

Lista formularzy rekrutacyjnych po ocenie merytorycznej

Lista osób wykluczonych z udziału w projekcie

 

REKRUTACJA - II Etap (1 NABÓR)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista nr 2 osób wykluczonych z udziału w projekcie

 

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1 NABÓR)

Terminarz szkoleń (Rzeszów):

CDG/NWNS/GR1 – 9, 10, 11 i 12 października 2020r.

CDG/NWNS/GR2 – 13, 14, 15 i 16 października 2020r.

CDG/NWNS/GR3 – 17, 18, 19 i 20 października 2020r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają wiadomość e-mail z przydzieleniem do grupy szkoleniowej oraz szczegółowym harmonogramem szkoleń wraz z dokładną lokalizacją.

 

NABÓR I OCENA BIZNESPLANÓW (1 NABÓR)

2020-10-08 Nabór biznesplanów odbędzie się w planowanym terminie od 22 do 28 października 2020r. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (opublikowane 17.06.2020r.):

Obowiązujące regulaminy:

Dokumenty rekrutacyjne:

- wypełniane przez kandydatów:

- wypełniane przez pracowników beneficjenta:

Dokumenty uczestnictwa w projekcie:

W przypadku osób wykluczonych cyfrowo w celu otrzymania dokumentów w wersji papierowej należy umówić się w sprawie ich odbioru telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę.

 

BIURO PROJEKTU:

CDG PRO Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

Czynne w dni robocze od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 11:30

e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

tel: 607 045 700

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt

 

Archiwum:

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.