Projekty, dotacje

Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.07.03.00-18-0088/19-00  zawarta w dniu 20.04.2020r.

Wartość projektu 

5 159 433,60 zł

Kwota dofinansowania 

4 993 661,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich 4 385 518,56 zł
Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Okres realizacji

od 01.02.2020r. do 31.03.2022r.

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Do 31.03.2022r. zwiększenie o 80 liczby nowopowstałych przedsiębiorstw w województwie oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej 96 osób (37k, 59M) bezrobotnych, biernych zawodowo lub pracujących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  w wieku 30 lat i więcej z województwa podkarpackiego.

 

!!! W związku z zakończeniem realizacji projektu biuro projektu kończy działalność i wyłączony zostaje numer telefonu kontaktowego. W przypadku potrzeby kontaktu w sprawie projektu prosimy o kontakt e-mail realizacja@cdgpro.pl

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Rekrutacja - rekrutacja do projektu została zakończona
  2. Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (96 osób; 4 dni x 8h) - etap zakończony
  3. Nabór i ocena biznesplanów
  4. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (80 osób; 23 050,00 zł/os)
  5. Wsparcie pomostowe (80 osób; od 6 do 12 miesięcy x 2 600,00 zł)
  6. Kontrole prowadzenia działalności gospodarczej

REKRUTACJA - I Etap (2 NABÓR)

 – złożenie dokumentów rekrutacyjnych - 2 tura naboru została zakończona 25 września 2020r.

Lista najczęściej popełnianych błędów w dokumentach rekrutacyjnych

- ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 2 turze naboru 

Lista dokumentów rekrutacyjnych spełniających wymagania formalne

Lista dokumentów rekrutacyjnych niespełniających wymagań formalnych

- ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 2 turze naboru

Lista formularzy rekrutacyjnych po ocenie merytorycznej

 

REKRUTACJA - II Etap (2 NABÓR)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista nr 3 osób wykluczonych z udziału w projekcie

 

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (2 NABÓR)

Terminarz szkoleń (forma zdalna)

CDG/NWNS/GR4 – 4, 5, 6 i 7 grudnia 2020r.

CDG/NWNS/GR5 – 8, 9, 10 i 11 grudnia 2020r.

CDG/NWNS/GR6 – 12, 13, 14 i 15 grudnia 2020r.

 

NABÓR I OCENA BIZNESPLANÓW (2 NABÓR)

2020-12-03 Nabór biznesplanów odbędzie się w planowanym terminie od 17 do 23 grudnia 2020r.

Nabór biznesplanów zakończony.

Lista biznesplanów po ocenie formalnej

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansownia

Ostateczna lista rezerwowa biznesplanów

Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania

 

REKRUTACJA - I Etap (1 NABÓR)

- złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 1 tura naboru została zakończona 7 lipca 2020r.

- ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 1 turze naboru 

Lista dokumentów rekrutacyjnych spełniających wymagania formalne

Lista dokumentów rekrutacyjnych niespełniających wymagań formalnych

- ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w 1 turze naboru

Lista formularzy rekrutacyjnych po ocenie merytorycznej

Lista osób wykluczonych z udziału w projekcie

 

REKRUTACJA - II Etap (1 NABÓR)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista nr 2 osób wykluczonych z udziału w projekcie

 

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1 NABÓR)

Terminarz szkoleń (Rzeszów):

CDG/NWNS/GR1 – 9, 10, 11 i 12 października 2020r.

CDG/NWNS/GR2 – 13, 14, 15 i 16 października 2020r.

CDG/NWNS/GR3 – 17, 18, 19 i 20 października 2020r.

 

NABÓR I OCENA BIZNESPLANÓW (1 NABÓR)

2020-10-08 Nabór biznesplanów odbędzie się w planowanym terminie od 22 do 28 października 2020r.

Nabór biznesplanów zakończony.

Lista biznesplanów po ocenie formalnej

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (opublikowane 17.06.2020r.):

Obowiązujące regulaminy:

Dokumenty rekrutacyjne:

- wypełniane przez kandydatów:

- wypełniane przez pracowników beneficjenta:

Dokumenty uczestnictwa w projekcie:

 

BIURO PROJEKTU:

CDG PRO Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

Czynne w dni robocze od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 11:30

e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

tel: 607 045 700

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt

 

Archiwum:

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.