Projekty, dotacje

Geniusz IT

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe!

Chcesz dowiedzieć się więcej - przejdź na koniec strony

Chcesz zobaczyć materiały - kliknij LINK

 

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.02.00-18-0066/16 z dnia 24/02/2017

Wartość projektu 

2 303 480,84 zł

Kwota dofinansowania 

2 176 133,84 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Okres realizacji

2017-01-02 - 2018-06-30

Która firma go realizuje 

Lider: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o./ Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji

Partner: CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Nabycie kompetencji w zakresie TIK u 1032 uczniów i 135 nauczycieli oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o narzędzia TIK w 8 szkołach podstawowych i jednym gimnazjum publicznym z terenu gminy Gorzyce, Nowa Sarzyna i Ostrów.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów poprzez zadania:

1. Doposażenie szkół w narzędzia TIK

2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli pracujących w szkołach

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów uczących się w szkołach

 • Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 1167
 • Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem: 9

Rezultaty:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół oraz stworzenie lepszych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych poprzez zakup doposażenia pracowni w sprzęt i narzędzia TIK
 • nabycie nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji nauczycieli w zakresie TIK,
 • nabycie kompetencji kluczowych (TIK) uczniów/uczennic.

Rolą CDG w projekcie było:
➡️doposażenie szkół w narzędzia TIK (m.in. tablety????, maty edukacyjne????, narzędzia do nauki programowania????️)
➡️opracowanie statycznych konspektów i dynamicznych scenariuszy ????niezbędnych do prowadzenia zajęć nauki programowania

➡️ opracowanie 4️⃣8️⃣️ pigułek wiedzy z zakresu aktywnych technik uczenia się (relaksacja????, motywacja????, kreatywność????‍♂️, pamięć ????????????) oraz 4️⃣0️⃣️ pigułek z zakresu technologii TIK i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni ????????☠️

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi  135 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem i 1032 uczniów (wykazujących deficyt kompetencji kluczowych w zakresie TIK) z 9 szkół na terenie podkarpackich Gmin:

Gorzyce:

 • SP Sokolniki: 118 osób

Nowa Sarzyna:

 • SP Nowa Sarzyna: 301 osób
 • SP Jelna: 72 osoby
 • SP Wola Zarczycka: 209 osób

Ostrów:

 • SP Ostrów: 67 osób
 • PG Ostrów: 78 osób
 • SP Kamionka: 57 osób
 • SP Ocieka: 59 osób
 • SP Wola Ociecka: 71 osób

 

ETAPY REKRUTACJI:

Rekrutacja ma charakter zamknięty, bo dotyczy tylko uczniów i nauczycieli szkół wskazanych w grupie docelowej.

 1. Etap I: rekrutacja nauczycieli (01-03.2017)

Rekrutacja prowadzona na terenie 9 szkół zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz biurze projektu.

 1. Etap II: rekrutacja uczniów (05-09.2017)

Rekrutacja prowadzona na terenie 9 szkół zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz biurze projektu.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

 

DANE KONTAKOWE:

Biuro Projektu:

Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o.

Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji

ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

tel./Fax (17) 861 22 44

e-mail: info@cssa.pl

 

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe, a dokładnie:

 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, ukierunkowane na:
 • wykorzystanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

Ćwiczenia łączą interaktywne metody kształcenia, cyfrowe metody aktywizujące i treści w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, aby upowszechnić wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych wśród nauczycieli szkół podstawowych. Jednocześnie kształtują one kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się: umiejętność wyszukiwania i oceny informacji oraz efektywnej współpracy podczas wymieniania się materiałami, tworzenie nielinearnych notatek, kreatywność, umiejętność posługiwania się OZE i narzędziami z zakresu TIK, np. współdzielenie plików.

Ćwiczenia mają przeznaczenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli:

 • nauczyciele: otrzymuję instrukcję szkoleniową, zawierającą wskazówki metodyczne prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń,
 • uczniowie: wypełniają ćwiczenia i zadania podczas lekcji i zajęć dodatkowych prowadzonych metodami aktywizującymi, jako elementy treningu koncentracji, burzy mózgów, stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań, jako ćwiczenia utrwalające i sprawdzające oraz element treningu koncentracji i kreatywności. W celu wsparcia nauczania kontekstowego w ćwiczeniach wprowadzone zostały postaci przewodników - postaci rysowanych, anime, które zapoznają  uczniów z tematyką, pełnią rolę mentora/moderatora. Przewodnicy – w ćwiczeniach zaplanowanych dla kolejnych poziomów edukacyjnych – rosną i dojrzewają wraz uczniami, dzięki czemu uczniowie mają szansę zaprzyjaźnić się z nim. Jest to element angażujący i motywujący do wykonywania poleceń i ćwiczeń.

 

 1. Dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowania pozwalające na symulację przebiegu zajęć dodatkowych z zakresu programowania. Nauczyciel może dynamicznie dobierać ćwiczenia i pytania do uczniów w zależności od otrzymywanych wyników zajęć, w kontrolowanym środowisku w cyfrowym systemie pomiarowym.

Materiały do nauki programowania to publikacje elektroniczne zawiera zbiór  konspektów scenariuszy prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu programowania obejmujących programowanie przy użyciu następujących narzędzi:

 1. Nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej:
  1. Lego WeDo 2.0 – zestaw bazowy 45300
 2. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej:
  1. Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
  2. Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
 3. Nauczanie w klasach 7-8 szkoły podstawowej i/lub w klasach 1-3 gimnazjum:
  1. Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
  2. Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
  3. Lego EV3 – czujnik temperatury – Lego 9749
  4. Lego EV3 – czujnik podczerwieni – Lego 45509
  5. Lego EV3 – nadajnik podczerwieni – Lego 45508

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały dostępne są dla każdego zainteresowanego na platformie e-learningowej eduRoom.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.