Projekty, dotacje

Doskonalenie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych osób powyżej 50 roku życia

Numer umowy o dofinansowanie

WER19SZA0019 zawarta w dniu 28.09.2020r.

Wartość grantu

220 799,25 zł (w tym 208 191,61 zł stanowi wkład UE)

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji

od 01.02.2021r. do 28.02.2022r.

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Opracowanie i testowanie do 28.02.2022r. innowacyjnej metodyki kształcenia osób dorosłych w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych sprzyjającej pozaformalnemu i nieformalnemu kształceniu tych osób (powyżej 50. roku życia) o niskich umiejętnościach podstawowych, tj. odpowiadających poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Cele szczegółowe:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez tworzenia możliwości kształcenia i uczenia się z zakresu umiejętności TIK.

2) Promowanie partnerskiego uczenia się oraz wymiany doświadczeń (funkcje społeczne).

 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej metodyki kształcenia osób dorosłych w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych osób powyżej 50 roku życia, jednocześnie przeciwdziałając ich wykluczeniu cyfrowemu tj. w zakresie obsługi urządzeń typu komputer, smartfon.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Do Projektu mogą się zgłosić osoby:

 • powyżej 50 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie gmin: Świlcza, Boguchwała, Lubenia (woj. Podkarpackiego),
 • zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem umiejętności cyfrowych tj. obsługa komputera, smartfona i kompetencji społecznych.

Uczestnicy Projektu zyskają możliwość:

 • zwiększyć swoje szanse na utrzymanie zatrudnienia,
 • zwiększyć poczucia bezpieczeństwa w sieci,
 • swobodnie obsługiwać urządzenia elektroniczne,
 • zwiększyć możliwości utrzymywania relacji społecznych poprzez umiejętne i świadome użytkowanie massmediów, komunikatory.

 

ETAPY I ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Rekrutacja będzie prowadzona przez 2 m-ce od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r., w sposób ciągły, aż do pozyskania 70 osób. W razie wpływu większej ilość zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, z której (gdy zaistnieje taka potrzeba) dobierani będą Uczestnicy.

Zgłoszenia do projektu:
Przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką:

 1. Osobiście w Biurze Projektu
 2. Drogą pocztową
 3. Za pośrednictwem nieformalnych partnerów projektu (już wkrótce!)


Kryteria rekrutacji:

Formalne (łączne spełnianie poniższych punktów):

 • przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 • osoba wpisująca się w Grupę Docelową Projektu

Pomocnicze/uzupełniające:

 • Kolejność zgłoszeń – każdemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie rozstrzygający w przypadku jeśli dwie lub więcej osób będzie posiadało tę samą liczbę punktów, a liczba miejsc w projekcie się skończy. 
   

Formularze rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny

Zał. 2 do Regulaminu – oświadczenie uczestnika

Zał. 3 do Regulaminu – deklaracja udziału

 

*Rekrutacja prowadzona z zachowaniem polityki równości szans - równy dostęp do projektu, brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie.

 

AKTUALNOŚCI:

2021.12.21

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24.12.2021r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.12.10

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Świlcza - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Świlcza - wszelkie zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na biężąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - ŚWILCZA - Gr. 1A

HARMONOGRAM WSPARCIA - ŚWILCZA - Gr. 2A

 

2021.12.07

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Boguchwała - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Boguchwała - wszelkie zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na biężąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - BOGUCHWAŁA

 

2021.11.30

Szanowni Państwo,

W dniach 01.12. do 03.12.2021r. z powodów technicznych kontakt telefoniczny z Biurem Projektu będzie utrudniony. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

2021.11.18

WSPARCIE EDUKACYJNE na terenie gminy Lubenia - HARMONOGRAM

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia edukacyjnego na terenie gminy Lubenia - wszelkie zmiany w harmonogramie będą aktualizowane na biężąco.

HARMONOGRAM WSPARCIA - LUBENIA

 

2021.11.10

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12.11.2021r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.06.02

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.06.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.05.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne

 

~~~

GŁÓWNE BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o, Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

e-mail. szansa50@cdgpolska.pl

czynne w godzinach: 7:30 – 15:30

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt”.

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.