Ochrona środowiska, efektywność energetyczna

O nas

Dział Odnawialnych Źródeł Energii powstał w 2008 roku. W dotychczasowej działalności zajmowaliśmy się licznymi projektami z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska naturalnego:
  • przygotowanie projektów farm wiatrowych o różnej mocy od 2 do 100MW (prowadzenie dokumentacji projektów, wyszukiwanie terenów pod inwestycje, zawieranie umów z właścicielami gruntów, na których realizowana będzie inwestycja, sporządzanie map terenu, analiza dróg dojazdowych, uwarunkowań środowiskowych, warunków wiatrowych i możliwości przyłączenia, przygotowanie dokumentacji do decyzji środowiskowej, prowadzenie postępowania środowiskowego wraz ze sporządzeniem raportu i uzyskaniem prawomocnych decyzji środowiskowych, przygotowanie wniosków o uzyskanie warunków zabudowy, sporządzenie wniosków o zmianę studium i planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie ekofizjografii, sporządzenie strategicznej oceny na środowisko dla MPZP i SUiKZP, przygotowanie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych, przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę, przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie badań warunków anemometrycznych);
  • sporządzanie Planów Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmin;
  • szkolenia w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii dla różnych grup odbiorców: pracownicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań proekologicznych.
Wszystkie wykonywane przez nas projekty są realizowane na podstawie wymagań zawartych w obowiązujących aktach prawnych i normach, a także zgodnie z indywidualnymi wytycznymi nałożonymi przez odpowiednie organy na naszych Klientów.
 
 
ZESPÓŁ
Za szeregiem realizacji Działu OZE stoją nasi pracownicy i współpracownicy. Zespół budujemy bardzo starannie. Wybieramy kandydatów odpowiadających naszym oczekiwaniom, czyli kreatywnych, zdolnych do działania i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji fachowców. 
 
Kluczową osobą jest:
  • Ekspert ds. energetyki odnawialnej – dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie energetyka, dysertację obronił na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ekspert z zakresu energetyki odnawialnej w szczególności z zakresu energii słońca i wiatru. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w szczególności w zakresie energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, efektywności energetycznej w budynkach. Bierze czynny i aktywny udział w projektach badawczych z zakresu energetyki i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem licznych publikacji i artykułów. Posiada certyfikaty potwierdzające kompetencje, w tym w zakresie zarządzania projektami IPMA D (nr 51/2009)

 
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.