Ochrona środowiska, efektywność energetyczna

Kontakt

Dział OZE

Angelika Możdżeń - Ekspert

e.mail: awnek@cdgpro.pl

T. 17 855 46 08 wew. 23

---

---

Dołącz do naszego Zespołu!

Jeżeli masz doświadczenie w pisaniu, zarządzniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS i/lub EFRR, jesteś osobą odpowiedzialną i skoncentrowaną na celach, skontaktuj się z nami!  Wyślij CV i list motywacyjny na adres praca@cdgolska.pl

W treści wiadomości dopisz następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Centrum Doradztwa Gospodarczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Świlczy, Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000179485, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO”

Informujemy się, że przesłane dokumenty rekrutacyjne mogą być przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty ich otrzymania przez Administratora Danych Osobowych. Po tym czasie zostaną zniszczone.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.