Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji Projektu

09.06.2014 r.

Szanowni Państwo,

Jednym z celów strategicznych CDG stało się zbudowanie organizacji odpowiedzialnej i etycznie postępującej względem wszystkich interesariuszy, na których oddziałuje, z możliwie największym poszanowaniem środowiska naturalnego.

W celu osiągnięcia tego celu, 9 czerwca rozpoczęliśmy realizację projektu „Wdrożenie rozwiązań CSR w Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. w obszarach: relacje z przedsiębiorstwem i zaangażowanie społeczne” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Przygotowanie strategii CSR
  2. Analiza przedwdrożeniowa dla firmy
  3. Opracowanie i wdrożenie zasad włączających pracowników do procesu zarządzania Firmą
  4. Analiza przedwdrożeniowa interaktywnego portalu intranetowego wspomagającego przepływ informacji
  5. Wypracowanie narzędzi dialogu z otoczeniem biznesu.
  6. Działania w zakresie komunikacji społecznej

 

Realizacja projektu przyniesie firmie wymierne korzyści:

  • dla pracowników – podniesienie atrakcyjności i warunków pracy,
  • dla otoczenia biznesowego – podniesienie jakości oferowanych usług, jakości obsługi klientów,
  • dla środowiska naturalnego – propagowanie i wspieranie inwestycji minimalizujących wpływ na środowisko,
  • dla firmy – wzrost sprzedaży usług oferowanych przez firmę, wzrost udziałów firmy w rynku i większe zyski.

 

Projekt realizowany będzie do końca lutego 2015r.

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.