Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Aktualności

Informacja o realizacji projektu

28.11.2017 r.

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, pn. „Przygotowanie do wdrożenia Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Sp. z o.o.”.

Głównym celem projektu, a także jego bezpośrednim efektem, jest przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opracowanego na I Etapie działania.

Wdrożenie modelu w przedsiębiorstwie spowoduje wzrost konkurencyjności CDG PRO Sp. z o.o. Zostanie uzyskany dostęp do nowych, zagranicznych rynków zbytu, co w konsekwencji umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 743 571,90 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 599 045,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 479 235,00 PLN

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 02.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.