Badania + Rozwój

Symulacje oświetlenia

Nasze laboratorium badawcze zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań w zakresie promieniowania słonecznego (również skoncentrowanego).

W laboratorium znajduje się sprzęt wysokiej klasy tj.:

 • Symulator światła słonecznego. Służy on do generacji promieniowania zbliżonego swoimi właściwościami do promieniowania słonecznego z uwzględnieniem zmienności tego promieniowania wskutek zmiany położenia słońca na horyzoncie czy różnych warunków zachmurzenia.
 • Układ koncentracji i transportu światła słonecznego. Zapewnia możliwość pozyskiwania promieniowania słonecznego, jego koncentrowanie i transport do miejsca wykorzystania.
  W skład układu wchodzą odpowiednie elementy pomiarowe umożliwiające prowadzenie przez użytkownika wymaganych pomiarów i badań.
 • Układ aktywnego obciążenia i wyznaczania charakterystyk generatorów energii elektrycznej, który zapewnia możliwość testowania generatorów energii elektrycznej - zarówno tych wchodzących w skład zestawu, jak i zewnętrznych. Istnieje możliwość badania współpracy układu z inwerterami, układami magazynującymi energię czy też dla pracy na sieć wydzieloną pod kątem zachowania się danego generatora przy zmiennym obciążeniu, skokowych zmianach poboru, zmianie charakteru obciążenia, wpływie zakłóceń w sieci, itp.

Dysponujemy również zaawansowanym oprogramowaniem:

 • programem umożliwiającym dynamiczną symulację układów energetycznych za pomocą środowiska graficznego, posiadającego zdolność do symulacji stanów przejściowych (TRN SYS);
 • programem umożliwiającym m.in. wirtualne prototypowanie systemów optycznych czy symulację propagacji światła przez dowolny system opto-mechaniczny za pomocą metody „ray-tracing” (TRACE PRO).

Dzięki dostępnej aparaturze jesteśmy w stanie wykonać między innymi:

 • Badanie pojedynczych ogniw czy małych paneli fotowoltaicznych przy użyciu symulatora światła słonecznego. Możliwe jest zdjęcie charakterystyki prądowo napięciowej co powoduje naśladowanie przez symulator wzajemnych zmian położenia ogniwa i słońca.
 • Pomiary paneli w warunkach rzeczywistego oświetlenia. W takim przypadku panele umieszcza się na zewnątrz budynku.
 • Badanie pracy ogniw dla skoncentrowanego promieniowania słonecznego (ewentualnie przy chłodzeniu ogniwa).
 • Symulację rozkładu temperatury panelu fotowoltaicznego.
 • Analizy wytrzymałości mechanicznej paneli (np. ze względu na obciążenia śniegiem i lodem).
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.