Projekty, dotacje

Zdobądź kwalifikacje Ratownika!

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0033/16 z dnia 29/05/2017

Wartość projektu 

1 915 920,00 zł

Kwota dofinansowania 

1 724 328,00 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

2017-03-01 - 2018-06-30

Która firma go realizuje 

Lider: CDG PRO Sp. z o.o.

Partner: Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji 1080 (38K, 1042M) osób dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo w Kwalifikowanych Kursach Pierwszej Pomocy, umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego Ratownika w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do 30.06.2018

 

REALIZACJA KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY:

Realizacja projektu zakłada nabycie kwalifikacji zawodowych pożądanych na podkarpackim rynku pracy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 12.12.2008r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537 z późn. zm.).

 • planowana liczba uczestników projektu: 1080
 • liczba planowanych kursów: 45
 • czas trwania kursu: 66h w wymiarze 11 h dziennie, w tym:
  • 25h zajęć teoretycznych realizowanych w grupach 24-osobowych
  • 41h ćwiczeń praktycznych realizowanych w grupach 6-osobowych
 • wkład własny: 177,40 PLN płatny indywidualnie po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, przed rozpoczęciem szkolenia
 • kursy prowadzone głównie w weekendy lub dni wolne od pracy
 • komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika
 • przebieg egzaminu (każda część oceniana oddzielnie):
  • egzamin teoretyczny (test)
  • egzamin praktyczny.
 • rezultat projektu:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika po złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym (ważne 3 lata)

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z terenu województwa podkarpackiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach. Osoby te jednocześnie:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • pełnią służbę, są członkiem lub są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • ich stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczyć osobiście / pocztowo do Biura Projektu od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16, lub mailowo z koniecznością późniejszego  dostarczenia oryginałów.

 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji do projektu:

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie rekrutacji.

 1. Poinformowanie chętnych o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (telefonicznie i mailowo).

Planowany termin przyjmowania zgłoszeń: od 2017-03-01 do 2018-04-30

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu znajdują się w regulaminie rekrutacji.

 

DOKUMENTY REKRUTACJNE:

Regulamin rekrutacji - należy złożyć na etapie rekrutacji

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - należy złożyć na etapie rekrutacji

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu - należy złożyć po zakwalifikowaniu do projektu, w pierwszym dniu szkolenia

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - należy złożyć po zakwalifikowaniu do projektu, w pierwszym dniu szkolenia

Zał. 4 Oświadczenie komendanta OSP o wpisaniu do jednostki KSRG - należy złożyć na etapie rekrutacji

Zał. 5 Oświadczenie dla osób pracujących - należy złożyć na etapie rekrutacji

Druk do przelewu WKŁADU WŁASNEGO -  należy wypełnić danymi uczestnika i podać w tytule przelewu: Wkład własny Imię Nazwisko

 

FAQ:

Zanim do nas zadzwonisz, sprawdź, czy już ktoś wcześniej nie zapytał o to samo ;) 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. 

 

HARMONGRAM SZKOLEŃ:

 

 

DANE KONTAKOWE:

Skontaktuj się z nami poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w biurze projektu.

Biuro Projektu:

CDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza

rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl

tel. 663 155 600 

Osoba kontaktowa: Pani Natalia Łysyganicz

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.