Projekty, dotacje

Geniusz IT

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.02.00-18-0066/16 z dnia 24/02/2017

Wartość projektu 

2 303 480,84 zł

Kwota dofinansowania 

2 176 133,84 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Okres realizacji

2017-01-02 - 2018-06-30

Która firma go realizuje 

Lider: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o./ Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji

Partner: CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Nabycie kompetencji w zakresie TIK u 1032 uczniów i 135 nauczycieli oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o narzędzia TIK w 8 szkołach podstawowych i jednym gimnazjum publicznym z terenu gminy Gorzyce, Nowa Sarzyna i Ostrów.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów poprzez zadania:

1. Doposażenie szkół w narzędzia TIK

2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli pracujących w szkołach

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów uczących się w szkołach

 • Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 1167
 • Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem: 9

Rezultaty:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół oraz stworzenie lepszych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych poprzez zakup doposażenia pracowni w sprzęt i narzędzia TIK
 • nabycie nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji nauczycieli w zakresie TIK,
 • nabycie kompetencji kluczowych (TIK) uczniów/uczennic.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 135 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem) i 1032 uczniów (wykazujących deficyt kompetencji kluczowych w zakresie TIK) z 9 szkół

na terenie podkarpackich Gmin:

Gorzyce:

 • SP Sokolniki: 118 osób

Nowa Sarzyna:

 • SP Nowa Sarzyna: 301 osób
 • SP Jelna: 72 osoby
 • SP Wola Zarczycka: 209 osób

Ostrów:

 • SP Ostrów: 67 osób
 • PG Ostrów: 78 osób
 • SP Kamionka: 57 osób
 • SP Ocieka: 59 osób
 • SP Wola Ociecka: 71 osób

 

ETAPY REKRUTACJI:

Rekrutacja ma charakter zamknięty, bo dotyczy tylko uczniów i nauczycieli szkół wskazanych w grupie docelowej.

 1. Etap I: rekrutacja nauczycieli (01-03.2017)

Rekrutacja prowadzona na terenie 9 szkół zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz biurze projektu.

 1. Etap II: rekrutacja uczniów (05-09.2017)

Rekrutacja prowadzona na terenie 9 szkół zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz biurze projektu.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

 

DANE KONTAKOWE:

Biuro Projektu:

Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o.

Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji

ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

tel./Fax (17) 861 22 44

e-mail: info@cssa.pl

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.