Projekty, dotacje

Aktualności

ZO nr 05/16/TOR

09.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie scenariusza szkolenia e-learningowego na potrzeby realizacji projektu pn. "Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16. 

Zapytanie ofertowe

zał. 1 formularz oferty

zał. 2 oświadczenie brak powiązań

zał. 3 wzór umowy

zał. 4 opis przedmiotu zamówienia

zał. 5 regulamin rekrutacji

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.