"Jak nas widzą, tak nas piszą"

Poniżej prezentujemy kika wybranych opinii, jakie wystawili nam nasi Klienci.

 

 

„Chcielibyśmy Państwu podziękować za miłą i owocną współpracę. Zdajemy sobie sprawę, że złożoność programu jak również wymogi formalne powodowały, że realizacja powierzonych Państwu zadań nie zawsze była łatwa. Tym bardziej doceniamy fakt, iż Projekt został zakończony z sukcesem.
W dużej mierze dzięki Państwa zaangażowaniu, komponent szkoleniowy Projektu udało nam się ukończyć prawie 3 miesiące przed terminem.

Żywimy nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję współpracować w przyszłości.”


Elżbieta Buczko-Cichońska
Zarządzająca Projektem
„Przygotowanie do eksportu”

 


 

„Rekomendujemy CDG Sp. z o.o. jako profesjonalnego partnera dysponującego kompleksową wiedzą w zakresie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie unijne w okresie programowania 2007-2013.

CDG Sp. z o.o. jest rzetelnym wykonawcą powierzonych zadań i realizuje projekty ściśle współpracując z Gminą, co pozwala nadać aplikacji kształt w pełni odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom Gminy.”


inż. Waldemar Klisko

Z-ca Wójta Gminy Krasne


 


„Pragniemy zarekomendować usługi Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. jako profesjonalnego partnera dysponującego kompleksową wiedzą w zakresie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie unijne w okresie programowania w latach 2007-2013.

Profesjonalizm i szybkość działania oraz pełne zaangażowanie pracowników sprawiają, że możemy polecić CDG jako doradcę i wykonawcę dokumentacji w zakresie pozyskania środków z UE.”


inż Tadeusz Halesiak

Wójt Gminy Kuryłówka


 

 

„Gmina Miasto Strzyżów prowadzi stałą i satysfakcjonująca współpracę z firmą Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. i poleca tą jednostkę jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest profesjonalnym partnerem, który zlecone zadanie wykonuje z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Wszystkie umowy realizowane są terminowo i z największą starannością. Konsultanci firmy wykazują się nie tylko dużą wiedzą z zakresu opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, ale również sumiennością, otwartością i umiejętnością współpracy z samorządami.”

 
Mgr Waldemar Góra

Zastępca Burmistrza Gminy Strzyżów

 


 

 

”Firma Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. współpracowała z WYG International Sp. z o.o. w ramach projektu „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”.
….
Wszystkie usługi (rekrutacja i szkolenia) świadczone przez CDG zrealizowane zostały z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami WYG International i wymaganiami formalnymi właściwymi dla SPO RZL.
..
W oparciu o wykonane dla WYG International zamówienie stwierdzam, ąe firma CDG realizuje zakontraktowane usługi w sposób rzetelny i profesjonalny i na tej podstawie WYG International rekomenduje usługi szkoleniowe świadczone przez CDG”.

Andrzej Dziurdzik
Prezes Zarządu


 

 

„Profesjonalizm działania, dobra organizacja pracy oraz pełne zaangażowanie pracowników Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. decydują o tym, iż jest to firma godna polecenia".

Mgr Wojciech Blecharczyk
Burmistrz Miasta Sanok


 

 

„Gmina Komańcza ma przyjemność zarekomendować usługi firmy Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. w zakresie tworzenia aplikacji o pozyskanie środków UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Przez cały okres współpracy Firma Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. dała się poznać jako solidny partner, którego usługi możemy polecić, zapewniając io naszej satysfakcji z podjętej współpracy”.

Mgr inż. Stanisław Bielawka
Wójt Gminy Komańcza