Szkolenie dla JST

W dniu 21.02.2008 r. w Sanoku CDG zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli JST, z zakresu przygotowania studium wykonalności projektów  w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Celem spotkania było podniesienie świadomości przedstawicieli gmin co do możliwosci aplikowania o środki unijne w nowym okresie programowania.

Profesjonalne przygotowanie studium wykonalności, szczególnie jego części finansowej staje się sprawą kluczową w obliczu małej ilości środków przeznaczonych w ramach RPO na poszczególne działania, oraz kryteriów przyznawana dotacji. Omawiane zagadnienia okazały sie trafiać w potrzeby gmin powiatu sanockiego oraz powiatów sąsiednich, gdyż potrzeby inwestycyjne na tych terenach są ogromne, co potwierdza aktywne uczestnictwo w zajęciach przedstawicieli samorządów.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie. Autor nie otrzyma odpowiedzi na swój wpis na podany adres.
Wpisz znaki, które widzisz na obrazku. (zadanie dźwiękowe)
Proszę wprowadzić znaki widoczne na obrazku. W razie kłopotów, inny obrazek wyświetlić można, podejmując próbę wysłania formularza. Wielkość liter nie ma znaczenia.